Ikke bare var det godt med folk under folkemøtet til Sentrumsutvalget mandag kveld. Mange hadde også gode innspill å komme med til utvalget.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Etter en innledning med tre foredragsholdere, var det publikum sin tur til å komme med innspill. For å slippe en debatt hvor enkelte fikk all taletid rundt sine kjepphester, hadde arrangøren lagt opp til at de frammøtte skulle svare på to spørsmål gjennom å skrive på gule lapper.

– Nå skal vi skrive ned hva som står på disse lappene ark for ark. Disse blir da «referatet fra møtet», sier Ragnhild Sigurdsøn, som er leder for Sentrumsutvalget.

Godt utgangspunkt

For et utvalg som jobber under et hardt tidspress, må det oppleves som positivt at man både trekker så mange folk til et møte og at man får så mange innspill.

– Disse innspillene blir nå et utgangspunkt for diskusjon i utvalget. Noen kommer med i rapporten vi skal skrive, mens resten vil bli lagt ved som et vedlegg.

De to spørsmålene som ble stilt gikk på hva som er bra med Risør og som ikke må endres, samt hva som bør gjøres for å øke befolkningstall og aktiviteten i sentrum.

– Det kom inn mange god forslag. På det andre spørsmålet fikk vi konkrete innspill på alt fra svømmebassen i Hollenderhagen til flytting av kommunale arbeidsplasser til sentrum, parkering og fortrinn til båtplass i indre havn for sentrumsboere. Boplikt ble også nevnt, noen for og noen imot, sier Sigurdsøn.

Les også denne saken:

Fylte rådhuset da sentrum sto på agendaen

Trenger felles kampsak

En av de andre i Sentrumsutvalget, Line Granjord Paulsen, lot seg fascinere av innlegget til Rolf-Ørjan Hogset i «In the same boat». Og da spesielt dette med å samles om en felles kampsak.

– Jeg tror det er viktig at vi finner en slik sak. Og jeg tror det er politisk vilje til dette, bare vi finner den riktige saken, sier Granjord Paulsen.

Hun tror slik som et oppvarmet badebasseng likt det man har i Arendal kan være en slik sak.

– Det kan nok være samlende. Jeg skulle ønske vi kunne enes om kombinasjonen kyststi og basseng, slik at vi også knyttet Randvikstranda til byen.

Også ordføreren måtte hjelpe til med å bære stoler for at alle skulle få plass.

Spennende møte

Ordfører Per Kristian Lunden var også til stede i rådhuset. Han er fornøyd over engasjementet folk viser i denne saken.

– Nå håper jeg sentrumsutvalget i sin rapport kan falle ned på noen av utspillene som kommer. Og vi er innforstått med at dette vil koste penger, så vi må se på muligheten til finansiering.

For i likhet med de andre i Risør rådhus er også ordføreren opptatt av et levende sentrum.

– Vi ønsker jo ting som skaper liv i sentrum. Det være seg både torvet og andre steder, avslutter Lunden.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
spnh-profilann
atletixny