Vi har fått dette innlegget fra Utdanningsforbundets avdeling i Risør, hvor man i forbindelse med Barnehagedagen vil få fram sitt budskap om at det trengs en økning i plantiden for barnehagelærerne.

Barnehagedagen

Tirsdag 13.mars feires barnehagedagen i hele Norge. I Risør har vi 7 solide barnehager å være stolte av. De er forskjellige selv om de har sine likheter. Akkurat som barn flest er forskjellige, men har sine likheter. De ansatte i barnehagene er forskjellige, men har allikevel sine likheter. Barnehagelærerne har sine likheter i den profesjonsetiske plattformen, i rammeplanen og i annet lov- og avtaleverk. Likt for alle er blant annet 4 timer hver uke til å planlegge og oppdatere seg. Internt kalles disse timene for plantid. For fremtiden ønsker vi en bedre arbeidshverdag for barnehagelærerne, med nok plantid til refleksjon, planlegging, kritisk lesing og til å oppdatere seg på nyere forskning. Dagens ordning med 4 timer per uke er ikke lenger nok.

Den nye rammeplanen som trådte i kraft høsten 2017 inneholder 100 nye «SKAL-formuleringer» som er pålegg barnehagelæreren SKAL gjøre. For å kunne levere kvalitet hver dag er tid og kompetanse de to mest essensielle faktorene. For hva skal en barnehagelærer med oppdatert kompetanse om man ikke har nok plantid til å implementere de nye påleggene? Den nye rammeplanen er et styringsdokument som skal sikre kvalitet. Alle vil ha kvalitet, også barnehagelærerne. Det er til barnas beste. Men kvalitet kan ikke komme alene uten nok plantid til å absorbere innhold, til kritisk å drøfte og ta stilling til ny utvikling innen barnehagelærerens fagfelt.

Samfunnsstrukturen og forventninger generelt til barnehagene har forandret seg dramatisk de siste 40 årene. Allikevel har plantiden til barnehagelærerne stått stille. I 1978 var plantiden 4 timer per uke og i 2018 er plantiden 4 timer per uke. I 1978 gikk under 10% av alle barna i barnehage og i 2018 går 98% av alle barn over tre år i barnehage.

Barnehagen er første steg i barnas utdanningsløp og det er med barnehagelæreren det hele starter. Vi må gi barnehagelæreren nok tid til å imøtekomme både samfunnets krav og profesjonsforventningene.

For tiden er det brudd i forhandlingene om barnehagelærernes arbeidstid fordi KS ikke ønsker å imøtekomme barnehagelærernes behov for mer plantid. 

Skal de balansere alle SKAL- formuleringer og innfri alle løfter om tidlig innsats, uten at det bare blir tomme ord og festtaler, er tiden mer enn overmoden for å innfri krav om mer plantid.

(Kilder: Førde, E. OsloMet og Handal, S. UDF)

Hurra for kvalitet i barnehagen og hurra for barnehagelæreren!

Styret i Utdanningsforbundet Risør
Silje Ibsen
Iren Alvestad
Ina Askeland
Marikken Wicksell
Camilla Gahrsen
Anja Holme
Odd Erling Hunnes

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
spnh-profilann
atletixny
elektro