Hver fjerde krone fra næringsfondet gikk til Risør

Innvandrere og kvinner er grupper næringsfondet har fokus på når det skal gir tilsagn om støtte.

Litt over 930 000 kroner fra det regionale næringsfondet for Østregionen havnet i Risør i 2017.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Totalt ble det delt ut over 3,55 millioner kroner til prosjekter i Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli. Dette er rundt 800 000 mindre enn året før, viser årsrapporten til fondet.

I fjorårets årsberetning ble det understreket at 2016 ble et spesielt år, aldri før hadde det blitt omsøkt og gitt så mye tilskudd fra fondet. Flere bransjer opplevde utfordrende tider, og var inne i krevende omstillingsprosesser. Arbeidsmarkedet var utfordrende for både bedrifter og enkeltpersoner i vår region, og i denne fasen mente næringsteamet at fondet var et viktig virkemiddel i omstillings- og utviklingsprosesser. Situasjonen i 2017 ligner på fjorårets, samtidig som det har lysnet noe for flere virksomheter.

Den store økningen i bruk av fondsmidler gjenspeiler den situasjonen næringslivet nå er inne i, og resultatet for 2017 viderefører trenden fra 2016.

Den store brukes av fondsmidler har ført til at det er innført strengere kriterier for tildeling. Samtidig har Aust-Agder fylkeskommune gitt en ekstrabevilgning på 1,4 millioner kroner inn i fondet i 2017.

Behandlede saker

Fordelt på bransjer som fikk tilsagn om penger fra det regionale næringsfondet for Østregionen, var det overvekt innen området «Annen service» med 14 saker.

Blant de mer spesifikke topper turisme med sju saker, tett etterfulgt av håndverk med seks og industri med fem.

I forhold til hva man har delt ut penger til kommer fysiske investeringer i nye bedrifter høyest på lista. På de to neste plassene følger utviklingsinvesteringer i nye bedrifter og fysiske investeringer i eksisterende bedrifter.

Skaper arbeidsplasser

I følge årsrapporten er det vanskelig å anslå sysselsettingseffekten i antall arbeidsplasser. Dette da blant annet mange saker handler om å sikre arbeidsplasser i eksisterende bedrifter.

Når det gjelder nye arbeidsplasser mener man å ha et grovt overslag på at det er skapt 38 slike i nye bedrifter og 9 i eksisterende.

Hvem som skal prioriteres når det søkes om støtte fra næringsfondet har man også retningslinjer for.:

Kvinner, unge under 35 år og innvandrere er prioriterte grupper for tilskudd hvis saken er støtteverdig, og fondet har et klart fokus på disse gruppene.

Trykk her for å lese hele årsrapporten i pdf-versjon