Iselinn Kongsten

Det er en liste med tunge aktører som står bak når det inviteres til Virkemiddeldag i Risør førstkommende onsdag. Det betyr mye nyttig informasjon fra folkene som vet hvordan du kan få tildelt offentlig midler.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Flere bedrifter lokale i østregionen har dratt stor nytte av midler de har fått for eksempel gjennom Innovasjon Norge eller Skattefunn. Samtidig er det ikke alltid lett å få oversikten hvilke muligheter den enkelt bedrift har.

– Dette er en veldig god mulighet til å møte det offentlige virkemiddelapparatet, næringssjefene i de fem kommunene i østregionen og oss i næringshagen, sier Iselinn Kongsten i Sørlandsporten Næringshage.

Kan lufte idèer

Dette er ikke første gangen man holder en slik samling. I fjor gjorde man det samme i Tvedestrand, da under navnet «Den lille pengedagen».

– Virkemiddeldagen er jo ment for bedrifter fra alle kommunene i østregionen. Dette selv om den i år fysisk blir holdt i IMS sine lokaler på Krana i Risør. Vi har allerede fått inn påmeldinger, men jeg skulle ønske flere hadde anledning til å komme. Her får man informasjon fra en samling offentlige instanser som tilbyr ordninger som fremmer forskning, innovasjon og utvikling.

I tillegg til den informasjonen som blir gitt gjennom foredragene, har man også satt av tid til individuelle samtaler med virkemiddelaktørene som er til stedet.

– Det forutsetter at man gir beskjed ved påmelding, og vil være en fin anledning til å lufte sine idéer med den eller de av arrangørene man ønsker, sier Kongsten.

Penger å hente

I en travel hverdag kan det være vanskelig for bedriftene å holde seg oppdatert på hva som finnes av muligheter og satsingsområder. Det i seg selv gjør at et møte med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og regionalt forskningsfond kan være viktig.

– Vi skulle ønske at enda flere lokale bedrifter fikk mer ut av virkemidlene som ligger der. Og det kan starte med at man blir med på Virkemiddeldagen, avslutter Iselinn Kongsten i Sørlandsporten Næringshage.