Per Emanuelsen

Hver uke kommer Per Emanuelsen med nye refleksjoner her på iRisør.no.

Per Emanuelsen (66) er prostidiakon, og setter ord på ting i livet. Både de gode hendelser og ting det kan være vanskelig å snakke om. Selv om det ligger i tittelen at stillingen er knyttet opp mot kirken, er teksten ikke ment som noen andakt. Her skal det være noe å plukke opp for alle – uansett ståsted.

Klar for døden og klar for livet

Livet er en gave som vi alle utfordres til å stelle godt med. Døden er en realitet og en mulighet helt fra den dagen vi blir født. Antall dager mennesket får leve har opp gjennom historien variert fra 0 til over 350 000. I Norge har det vært en fin tradisjon det at 100-årsjubilanter får en hilsen fra kongen på dagen sin. Så får alle vi andre gratulere hverandre med de øvrige dagene. I følge Guinness World Records er i skrivende stund den eldste nålevende en 115 år gammel japaner. I morgen kan det være annerledes.

Jeg snakket nylig med en mann som hadde passert de 70. Han hadde fått noen diagnoser, og diverse medisinsk og kirurgisk behandling. Sorg og savn var heller ikke ukjent for vedkommende. Han hadde en stor familie som han brydde seg mye om, og som bryr seg mye om han. Han ønsket å leve, og var klar til å dø. Han synes han fortsatt hadde en god del ugjort i livet. Han hadde til tider lite energi og krefter. Men andre ganger kjente han at energien og kreftene sprudla. I samtalen kom vi inn på hva som var viktigst å fokusere på. Vi ble fort enige om at livet kunne deles inn i 4 hovedområder: Det fysiske, det psykiske, det sosiale og det åndelige. Og vi konkretiserte viktigheten av å gi god næring til alle 4.

En dag skal vi dø, men alle de andre dagene skal vi leve. Selv om livet har utfordringer, og vi hver dag blir stilt på ulike valg så kan dagen i dag bli god. Det finnes verdier i oss, og mennesker rundt oss som vil oss vel. Er vi klar for døden og samtidig klar for livet, da får nestekjærligheten og medmenneskeligheten gode vekstvilkår.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
spnh-profilann
elektro
atletixny