Politisk uenighet gjorde at planene om å få Hollenderhagen klar til sommeren kunne ha grunnstøtt torsdag kveld. Et utsettelsesforslag, som fort kunne fått flertall, ble trukket i siste liten.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Debatten handlet mye om det som skjedde i bystyret tidligere, hvor et forslag om steintrapp fra Storgata ikke gikk igjennom. Det igjen gjorde at Lill Jorun Larsen (KrF) uttrykte at man ikke visste nok om selve opparbeidelsen, og derfor ønsket saken utsatt.

– Utsetter dere nå, så utsetter dere muligheten til å få dette på plass til sommeren, var kommunalsjef Nils Martin Andersen sitt budskap til politikerne.

Etter litt diskusjon hvor det kom fram at man fortsatt hadde tiden fram til bystyrets behandling, trakk Larsen utsettelsesforslaget.

– Det er ikke noen poeng for meg at det må stå ferdig til sommeren. Da er et viktigere at vi får en skikkelig behandling. Men, jeg ser argumentene om at vi kan ta dette i bystyret, sier hun.

Stor uenighet

I denne saken er det stor politisk uenighet om man i det hele tatt burde opparbeidet hagen å bruke den som statlig friområde. Det gjorde at deler av debatten hørtes ut som en omkamp om hele planen.

– Det morsomt med litt ordentlig politisk uenighet. Vi som stemte for gjorde det fordi det var viktig å sikre dette grøntområdet i byen. Og at dette er sikret uansett hvem som har flertallet politisk også senere, sier Ragni MacQueen Leifson (Ap).

Motparten på sine side mener man på denne måten man begrenser muligheter som Risør trenger i sin utvikling.

– Dette vil spikre mulighetene for sentrumskvartalet. Flere har jobbet for andre muligheter, men vi må bare innse at sånn er demokratiet, sier Stian Lund.

– Det er graverende at vi gir fra oss råderetten for en viktig eiendom i sentrum, føyde Mona Stray Rambo til.

Flertall for rådmannens innstilling

Avstemmingen endte med at arbeiderpartiets tre representanter og KrFs ene gikk for rådmannens forslag om at «Bystyret bevilger 3,1 millioner kroner til opparbeiding av Hollenderhagen med universell utformet tilgjengelighet.»

 

Den reelle utgiften for kommunen blir imidlertid lavere, da deler av summen hentes fra øremerkede tilskudd, gjennom merverdiavgiften og gjennom fond. I tillegg må kommunen ta opp et lån på 780 000 kroner.

 

 

FAKTA

Risør kommune kjøpte Hollenderhagen i 2015 for å sikre hagen som statlig friområde.

I tillegg til opparbeidelse (utbedring av murer, universelt utformede stier, steinlagte oppholdsområder, adkomst, vegetasjon osv.) planlegges benker til hagen og en universell adkomst i form av en løfteplattform samt HC-toalett i portrommet til Storgata 8.

Opparbeidelse av Hollenderhagen i henhold til hageplan (sak 114/17) med universell utformet adkomst via portrommet til Storgata 8 er estimert til en kostnadsramme på 3,1 mill. inkl. mva.

Et lite skudd for baugen fikk man tidligere i år ved at det ikke lengre er aktuelt med universell adkomst gjennom bakgården til Villvin. Dette fikk kommunen beskjed om i januar.

Nå ses det i stedet universell adkomst med en løfteplattform samt HC-toalett i portrommet til Storgata 8 (Prommens Piler.) Samtidig har det kommet signaler om at en mulig kjøper av Havnegata 8 skal være interessert i å leie ut lokaler til kommunen som sikrer adkomst og HC-toaletter.

 

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro
spnh-profilann