Bård Hoksrud mener det ville være en vinn/vinn-situasjon om kommunen og utbygger jobbet mer sammen om Sørlandet Helsepark. Samtidig lot han seg imponere over hva Erik Grorud får til.

Tekst og foto: Tore Myrberg

For to år siden var stortingspolitikerne for Fremskrittspartiet på samme sted, og han så tydelig at det er kommet mye aktivitet inn i huset. Både i form av vanlige leietakere, et idrettslag og ambulansetjenesten.

– Jeg tenkte sist at dette er et svært løft. Så jeg er imponert over at han har kommet så langt i planene. Et offentlig helsehus her ville hjulpet med å få på plass mange elementer, og ville vært en vinn/vinn-situasjon for alle, sier Hoksrud.

Mulig ME-senter

Planene for lokalene har endret seg noe underveis. Likevel er det stadig mer som kommer på plass. Under besøket til stortingsrepresentanten kunne Magnus Stø Kittelsen fra Risør FrP fortelle at det nå jobbes med å få på plass et ME-senter i bygget.

– Vi håper jo at man fra sentralt hold kan hjelpe litt til med at et slikt senter kan komme på plass. Samtidig må kommunen også kjenne sin besøkelsestid og støtte opp rundt planene om et ME-senter. Slik det er nå må jo pasienter i vår region til Eiken for å finne dette tilbudet, sier Stø-Kittelsen.

Siden det kan se ut som om kampen om plasseringen av et helsehus er politisk avgjort, mener Hoksrud at kommunen kanskje kunne vært mer på banen på andre måter.

– Hadde jeg vært kommunen vil jeg tenkt at kanskje man kunne fått spesialisthelsetjenester her. For det som gjøres i Sørlandet Helsepark er spennende. For to år siden var det ingen ting her. Dette bygget har et stort potensial, sier Hoksrud.

Magnus Stø Kittelsen viser Bård Hoksrud litt av planene for Sørlandet Helsesenter.

Viktig kunnskap

Det er imidlertid uklart om Bård Hoksrud kan gi noen hjelpende hånd i arbeidet med et ME-senter.

– Samtidig er det veldig greit for oss å vite om hva man ønsker lokalt. Det må jo passe inn i planene til Helse SørØst, men vi kan snakke opp prosjektet.

Stø Kittelsen synes det er godt å vite at Hoksrud er på lag i slike saker.

– Han er en politiker som er oppriktig engasjert i sakene vi presenterer, og det har gjennom mange år vært god kontakt mellom Risør FrP og Hoksrud.

Et besøk hos ambulansetjenesten førte til en spontan liten helesjekk i den nye ambulansen.

Likte Teknologibanken

Under Hoksruds besøk i Risør var det også satt av tid i Teknologibanken. Et besøk Hoksrud satte tydelig pris på.

– Det er morsomt at man gjør dette her hvor et gammelt bygg møter ny teknologi. Dette er utrolig spennende og veldig viktig. Noe av dette handler om hvordan et digitalt samfunn legger til rette for de som er utenfor.

Muligheten til å se, kjenne på og føle velferdsteknologien var det Hoksrud hang seg mest opp i.

– Den aller beste velferdsteknologien er den vi ikke tenker over. Her viser man fram mulighetene, og jeg tenker man burde hatt slike arenaer flere steder.

Inne i Teknologibanken fikk Hoksrud informasjon om prosjektet.

Fornøyd med besøket

Etter et par timer med «show and tell» forsvant Bård Hoksrud videre til andre steder i østregionen som skulle få besøk. Tilbake i Risør sto en godt fornøyd leder i Risør FrP.

– Det er viktig for oss å vise fram hva vi holder på med, og vi synes det er ekstra morsomt med Sørlandet Helsepark. I tillegg er vi jo stolte av byen vår, og liker å vise den fram som mye som mulig. Så vi kommer til å be om mer besøk, avslutter Magnus Stø Kittelsen.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro
spnh-profilann