Per Kristian Lunden, Petter Vinje Svendsen og Tanja Røskar. Petter Vinje Svendsen fra Østre Agder Brannvesen fortalte om brannsikring i Arendal, Lyngør og Risør.

Risør blir arenaen når nettverket for nordiske trehusbyer i oktober skal holde treff for å ta opp temaet næringsutvikling på bygningsvernets premisser.

Tekst: Tore Myrberg/pressemelding Risør kommune  Foto: Privat

Nettverket har nettopp avsluttet sitt sin store årlige konferanse i Alingsås i Sverige. Risørs tidligere byantikvar Tanja Røskar​ er Norges representant i styringsgruppa for nettverket.  Hun hadde en presentasjon på konferansen om tradisjonshåndverk i trehusbyen med eksempler fra Risør.

Risørs tidligere byantikvar Tanja Røskar (her med den danske arkitekten Søren Vadstrup) hadde en presentasjon om tradisjonshåndverk i trehusbyen med eksempler fra Risør.

Røskar hadde intervjuet snekkerne Arvid Sollie​ og Tormod Barmen Strand​ fra Risør om utfordringene de møter i arbeidet med rehabilitering av gamle hus og formidlet dette til en lydhør forsamling i Alingsås.

Også ordfører Per Kristian Lunden tok i sin presentasjon for nettverket opp trehusbyens attraksjon for fastboende, næringsdrivende og feriegjester. Et strengt vern kan være begrensende for vekst og utvikling, men gir samtidig et stort pluss for stedets attraksjon.

  Etter å ha møtt representanter fra de en rekke nordiske trehusbyer, forstår jeg hvor unik Risør er som en helhetlig trehusby. Kanskje bare overgått av Røros, som er på UNESCOs verdensarvliste, sier Lunden.

For der Røros og Risør skiller seg ut med med en hel bykjerne med gamle trehus, er man andre steder stolte av langt mindre.

– De fleste andre nordiske byer har bydeler og gater med trehusbebyggelse som de er veldig stolte av. Det gjelder også den vestsvenske byen Alingsås, der konferansen holdes. Risør sentrum er en helhetlig trehusby som unngikk store moderniseringer på 1960- og 70-tallet. Mange er også opptatt av hvordan vi har fått tilpasset den store utbyggingen på Holmen til resten av byen. Dette blir lagt merke til i hele Norden, sier Lunden.

Ordfører Per Kristian Lunden i samtale med den danske arkitekten og byutvikleren Jan Gehl som er spesielt opptatt av hvilke bymiljøer folk trives i.

Han gledet seg også over møtet med den den legendariske danske byutvikleren Jan Gehl. Han trakk fram kvalitetene både i Risør og på Lyngør og Gehl minnes spesielt Solsiden i Risør som en vakker gate.

På konferansen for nordiske trehusbyer deltok også Petter Vinje Svendsen fra Østre Agder Brannvesen. Han leder det forebyggende arbeidet i brannvesenet og delte erfaringer fra brannsikring i Arendal, Lyngør og Risør i sin presentasjon.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
atletixny
elektro