En seilbåt i nødhavn har blitt til en rekke selskap med hjemmeadresse i Risør. FutureCamp er en del av «In the same boat», og skal være selskapet som tilbyr opplevelsesturer med mening.

Tekst: Tore Myrberg

Rolf-Ørjan Høgset i «In the same boat» var tidlig ute med å fortelle om muligheten som ligger i å tilby noe eksklusivt med økoturisme. Og da alt fra firmaturer og teambuilding til å få pengesterke turister til å oppleve kombinasjonen aktivitetsferie og miljøarbeid.

– Vi har nå klart et konsept for turister og bedrifter, foreløpig basert på våre egne ressurser. Men, vi har dialog med en rekke aktører innen opplevelse og event, som vi håper etter hvert vil tilby bærekraftige opplevelser, sier Høgset til iRisør.no.

Idé blir forretning

Det hele tar utgangspunkt i den utviklingen man har fått til gjennom FutureLab i vinter. Trådene henger sånn sett godt sammen.

– FutureCamp er en kommersiell realisering av FutureLab, altså utstyret vi har utviklet for kartlegging av mikroplast. Samtidig er det et konsept vi tror er viktig for å spre kunnskap og holdninger om mijlømessig bærekraft i næringslivet.

Høgset legger ikke skjul på at Risør kan bli satt skikkelig på kartet dersom alle brikkene videre faller på plass slik han ønsker.

– Vi tror potensialet for økoturisme er formidabelt på Sørlandet og Agderkysten, og vi har en visjon om at Risør kan bli en internasjonal destinasjon for enkeltpersoner eller bedrifter som ønsker å lære mer om havet og marin forsøpling.

Håper å lande i Risør

Mye av satsingen som er gjort så langt har fått base i Risør. Hva som skjer med FutureCamp, er foreløpig ikke bestemt.

– FutureCamp er foreløpig ikke registrert som selskap, men planen er å få med noen flere investorer som vil bygge dette opp.

Naturlig nok betyr det samtidig at man ikke har avgjort hvor FutureCamp skal ha sin base.

– Hvilke aktører som blir med vil nok legge føringer for hva forretningsadresse blir, men vi håper at det kan lande i Risør, avslutter Rolf-Ørjan Høgset.