Per Kristian Lunden

Ordfører Per Kristian Lunden har både viktige møter og nasjonaldagen på programmet kommende uke.

Takk for innsatsen

Først vil jeg takke alle som stilte opp og laget fest og høytid under Kronprinsparets besøk i Risør 8. og 9. mai. (De var på hytta i Risør hele helga, men da på privat besøk). Det ble to fine og solrike dager med stort spenn i programmet. 8. mai var det frigjørings- og veterandag og markering av Konvoibyens 50-årsjubileum som høydepunkt. Dagen etter var det orienteringer om plast i havet på Risør Akvarium og rydding av søppel på Stangholmen. En spesiell takk til elevrådet ved Risør ungdomsskole som diskuterte mange interessante temaer med Kronprinsparet og til klasse 4B ved Risør barneskole som var med på søppelrydding på Stangholmen. Jeg er virkelig stolt over elevene på skolene våre.

Klima og miljø

Mandag er det mæte i kommunens interne forum for miljø- og klimainnsats. Det satses på små og store tiltak, blant annet mye større bruk av el-biler i kommunal tjeneste og energiøkonomisering i kommunale bygg.

Bedre vei

Vi er nå inne i et omfattende kommunedelplanarbeid for ny E18 gjennom Risør og nabokommunene. Det er like viktig for Risør å få en forbedret Fylkesvei 416 mellom Risør og E18 for å øke reisetidgevinsten. Mandag møter vi vegvesen og fylkeskommune for å så vurdere mulighetene for en ny og bedre Risørvei. Aust-Agder fylkeskommune har bevilget penger til dette viktige utviklingsarbeidet.

Søndeled Bygg

Tirsdag er det generalforsamling i Søndeled Bygg, et aksjeselskap der Risør kommune har eierandeler sammen med private interessehavere. Søndeled Bygg eier og leier ut forretningsbygg og leiligheter på Søndeled og arbeider også nå med interessante planer om ytterligere utbygging på Ørsmålen på Søndeled

Kommuneproposisjon

Onsdag er det samling med Fylkesmannen og kommunens organisasjon KS i Kristiansand.  Hovedtema er kommuneproposisjonen for 2019 som trekker opp regjeringens ambisjoner for kommuner og fylkeskommuner neste år. Det blir også informasjon om revidert nasjonalbudsjett og konsekvenser for kommunene.

Nasjonaldagen

Torsdag er det nasjonaldagen 17. mai med en variert program i kommunens tettsteder. Jeg begynner dagen med morgentoget i Risør sentrum. Jeg håper mange stiller opp i togene og ellers skaper skikkelig nasjonaldagsstemning der de er.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
spnh-profilann
elektro
atletixny