Med seks kamera montert forskjellige steder i Risør får Østre Agder Brannvesen raskt beskjed om det begynner å brenne. Det tar kort tid fra varmeutvikling til det blinker på skjermene ved 110-sentralen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Med fullt av skjermer foran seg sitter Christen Bentzen og forklarer systemet for Astrid Selen i Risør kommune samt en gruppe journalister. Plutselig skjer det noe på den ene skjermen.

– Et kamera har registrert en varmeutvikling og trigger alarm. Nå kan vi gå inn her manuelt og zoome inn et annet kamera for å se hva som skjer. Og da ser vi tydelig flammene, sier Bentzen, som er tekniker ved 110-sentralen i Arendal.

Virket som det skulle

Denne gangen er det en prøve, hvor brannmannskaper i Risør har tent på sin transportable gassflamme rett utenfor politistasjon. I helgen var det alvor da det begynte å brenne i et hus i Enghavgata.

– Ved det tilfellet fikk vi først melding fra de som var i huset. Men, kameraene trigget alarmen før mannskapene var framme på brannstedet. Det viser om ikke annet hvor godt dette virker, sier Bentzen.

Slik så brannen i helgen ut på skjermen hos 110-sentralen. Til høyre har man registreringen på varmekamera, mens man til venstre kan følge det som skjer direkte med vanlig bilde.

I dagens test tok det under ett minutt fra flammene ble tent til alarmen gikk i Arendal. Leder for 110-sentralen, Rune Vårdal Paulsen, sier kameraene gir flere fordeler for brannslukkerne.

– Det å få tidlig melding er selvsagt veldig viktig. Da kan vi unngå at det er full fyr når vi kommer fram. I tillegg kan operatøren i Arendal gi støtte til utrykningsleder gjennom bildene man ser på skjermen. Som for eksempel i helgen. Hadde det vært tettere mellom husene kunne man gått tidlig inn med riktig mengde mannskap, sier Vårdal Paulsen.

Fra venstre: Christen Bentzen, Rune Vårdal Paulsen og brannsjef Dag Svindseth.

Godt dekket

Sørlandet er godt dekket med varmesøkende kamera. Pr. i dag er det slike i funksjon i Risør, Grimstad, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord.

– Vi skulle ønsket at dette var på plass i alle byene, slik som her i Arendal og i Tvedestrand. Samtidig er nok Agder det distriktet i Norge som er tettes dekket med varmedeteksjon.

Det at Risør er tidlig ute skyldes kombinasjonen en unik trehusbebyggelse og at topografiske forhold legger til rette for denne formen for overvåking.

– Dette er jo innenfor vernesonen i Risør. Vi fikk 100 prosent dekning av sentrum i løpet av fjoråret, sier Astrid Selen i Risør kommune.

Christen Bentzen viser hvordan systemet med de varmesøkende kameraene virker i praksis.

Slik virker det hele

For å forklare systemet så har 110-sentralen seks kamera plassert i Risør. Dette fordelt på varmekamera og optiske kamera. Varmekamera reagerer på enten høy temperatur eller på rask temperaturendring.

– Når vi får opp melding på våre skjermer, går vi manuelt inn med de optiske kameraene for å se hva det er snakk om. På den måten kan vi bekrefte eller avkrefte om det er en reell situasjon. Det kommer blant annet inn meldinger på grunn av grilling eller sterk sol, sier Vårdal Paulsen.

Gjennom kameraene kan operatøren også gi støtte i forhold til å lede brannmannskapene på stedet rett, eller se helheten i en situasjon på en enklere måte enn den som står midt oppi det.

– Dette er et veldig godt sikringstiltak i trehusbebyggelse.

På en av skjermene på den store veggen kommer det opp melding om at et varmekamera har trigget en alarm i Risør.

Godt personvern

De optiske kameraene kan gå ganske tett på situasjonene. Derfor er det også lagt inn sperrer på bruken.

– Det er ikke slik at vi kan sitte å følge med på hva som skjer til en hver tid. Det må utløses en alarm for bildene skal være synlige hos oss, og et kvarter etter at ting er avklart går skjermene i svart, forklarer Bentzen.

Varmekameraene er imidlertid på hele tiden, da man her ikke kan se hvem som er på bildene.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro
spnh-profilann