Sørlandsporten Næringshage får gode tilbakemeldinger fra sine målbedrifter i en undersøkelse som er gjennomført sentralt. 70 prosent av bedriftene sier hjelpen fra Næringshagen har vært avgjørende.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Spørsmålet som er stilt går på om hva «kundene» mener om næringshagen og i hvilken grad Sørlandsporten Næringshage har bidratt i utviklingen.

– 70 prosent sier at de uten vår hjelp enten ikke ville utført, eller ikke kunne hatt det tempoet og omfanget til utvikling uten vår hjelp, sier daglig leder Michel Esnault i Sørlandsporten Næringshage.

Skal ansette

Han er naturlig nok godt fornøyd med tallene, og at næringshagen kan dokumentere så tydelig at de bidrar til verdiskapning.

– I tillegg scorer vi 4,3 på en skala fra en til fem når det gjelder om bedriftene vil bruke oss også neste gang og om de vil anbefale oss til andre. Det er et veldig bra score, sier Esnault.

I et styremøte denne uken ble det besluttet en vekststrategi for Sørlandsporten Næringshage som gjør at man nå skal i gang med en prosess for å ansette ytterligere en person.

– Vi ønsker å styrke kompetansen, så fra 2019 vil det være tre personer ansatt. Både styret og samarbeidspartnerne våre er veldig positive til utviklingen videre. Om det går som vi håper kan det bli enda flere ansatte i de påfølgende årene.

Michel Esnault håper undersøkelsen skal føre til at flere bedrifter i Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli skal se mulighetene med å være tilknyttet Sørlandsporten Næringshage.

Vil øke antallet

Pr. i dag er det 29 målbedrifter som er direkte knyttet til Sørlandsporten Næringshage. Dette er bedrifter fra Risør, Gjerstad, Vegårshei og Åmli.

– I den nye strategien skal vi satse mer på markedsstrateg og omdømmebygging i de fire kommunene. Og det er viktig å påpeke at det er bedriftene vi jobber for, ikke kommunen. En av strategiene vi satser på er å være mer på veien for å besøke enkeltbedrifter.

Esnault anslår at det er rundt 300 bedrifter i de fire kommunen som passer inn i konseptet til Sørlandsporten Næringshage.

– Vår målsetting er at vi skal øke kontaktflaten slik at vi jobber med 50 til 100 bedrifter.

Viktig med næringshage

En undersøkelse som SIVA (Selskapet for industrivekst) la fram i går, viser at sannsynligheten for suksess øker når man er knyttet opp mot en Siva-støttet næringshage eller inkubator.

– Det viser hvor viktig det er at vi har Sørlandsporten Næringshage til å bidra i de fire kommunene. Politikerne og fylkesadministrasjonene påpeker i tillegg at det er viktig med en næringshage øst i Agder. Særlig nå som det blir ett fylke.

Siva øker sannsynligheten for suksess

 

 

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro