Per Emanuelsen

Hver uke kommer Per Emanuelsen med nye refleksjoner her på iRisør.no. Denne uken med gode råd om hvordan man trener livsstyrken.

Per Emanuelsen (66) er prostidiakon, og setter ord på ting i livet. Både de gode hendelser og ting det kan være vanskelig å snakke om. Selv om det ligger i tittelen at stillingen er knyttet opp mot kirken, er teksten ikke ment som noen andakt. Her skal det være noe å plukke opp for alle – uansett ståsted.

Livsstyrketrening

Et ikke helt hverdagslig ord. Livsstyrketrening handler om å trene for å styrke livet.

For alle mennesker blir livet iblant annerledes enn en hadde tenkt. Noen ganger veldig annerledes. Det kan handle om diagnoser, livskriser, samlivsbrudd, ulykker, tragedier, konkurser. Livet kan oppleves å bli snudd helt på hodet. Livsgnist og livslyst kan forsvinne. Likedan krefter, fokus og konsentrasjon.

Da kan det være helt avgjørende at en gradvis gjør ting som kan være med å styrke livet, som kan gi krefter og helse på veien videre.

Noen ganger kan en kanskje hente fram tidligere mestringsstrategier, dersom en også før i livet har opplevd noe som ble annerledes enn en hadde tenkt.

Det kan være å ta kontakt med noen som var til hjelp den gang.

Når det gjelder treningsprogrammer, er vel de fleste vant til slike som bygger muskler, utholdenhet, styrke og spenst.

Kanskje et treningsprogram for å bygge livsstyrke ville være vel så aktuelt for mange.

Det som måtte være med i et slikt program ville sannsynligvis bli ganske individuelt.

Kanskje ville det måtte handle om å få nok av noe så basalt som mat og søvn ?

Videre ville det kanskje også handle om å gjøre gode valg, og sette nødvendige grenser.  Tørre å be om, eller ta imot hjelp. Og iblant våge å oppsøke og få innsikt i det som er vondt eller vanskelig.

Livsstyrketrening handler alltid om å stelle godt med både legeme, sjel og ånd.

Det handler også om på en eller annen måte å kunne godta eller akseptere det som har blitt så annerledes. Og samtidig ikke la noen få ta fra en håpet.

Kanskje du kan lage ditt eget livsstyrketreningsprogram? Der blant annet de enkle gleder, den gode stillhet, og den gode samtale får sin plass.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro
spnh-profilann