En risørmann i 30-årene må sone 40 dager i fengsel etter at han solgte seks gram amfetamin til en annen risørmann og oppbevarte fem gram til eget bruk.

Tekst: Tore Myrberg

Handelen skjedde i januar i år, og da saken var oppe i Aust-Agder tingrett erkjente mannen seg skyldig både i oppbevaring og salg av amfetamin. Som følge av dette fikk han en strafferabatt tilsvarende 10 prosent. Uten tilståelsen ville straffen blitt på 45 dager.

Forsvareren ønsket at deler av straffen skulle gjøres betinget, men det gikk ikke retten med på. Dette fordi det ikke foreligger en rehabiliteringssituasjon eller andre ting i mannens livssituasjon som tilsier at man skal fravike utgangspunktet om ubetinget fengsel.

I straffeskjerpende retning har retten vektlagt at tiltalte solgte deler av stoffet, det vil si 6 gram, noe som innebærer en spredningsfare i markedet. Retten legger imidlertid til grunn at resten av stoffet, det vil si 5 gram, var til eget bruk. Videre har retten i straffeskjerpende retning vektlagt at tiltalte flere ganger tidligere er domfelt for narkotikakriminalitet, uten at dette har medført den tilsiktede individualpreventive effekt.

Aktor hadde også lagt ned påstand om saksomkostninger etter rettens skjønn, men retten mente det var nok spesielle omstendigheter i saken til at det ikke skulle ilegges saksomkostninger.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
spnh-profilann
atletixny