Ordfører Per Kristian Lunden holdt en hilsningstale til Aktive Fredsreiser i forbindelse med markeringen av 20-årsjubileet i helgen. Her har du talen i sin helhet:

Tale til Aktive Fredsreisers 20-årsjubileum

Aktive Fredsreiser er en usedvanlig mangfoldig virksomhet. Når jeg leser den fine jubileumsboka lurer en på om det er en historie om mange helt forskjellige organisasjoner og virksomheter. Noen driver med elgtun i Setesdal andre med hjelp til rom-folket i Romania. Heldigvis kjenner vi igjen det sentrale; holdningsskapende skoleturer til Polen og Tyskland og det store engasjementet for fred og menneskerettigheter.

Normalt når noen fyller år eller jubilerer, er det lett å tenke: ”Du verden, har de holdt på lenge, eller er de blitt gamle”. For Aktive Fredsreiser tenker jeg; 20 år? Det må være feil. De må jo ha holdt på i mange flere år, de som har oppnådd mye.”

Risør kommune er heldige som har Aktive Fredsreiser og vi er heldige som har Helga Arntzen. Det har jeg sagt mange ganger, og det gjentar jeg også i dag når vi feirer at Aktive Fredsreiser er 20 år.

I dag er det utdeling av prisen ”Fangenes testamente” som i år også blir et minne over over Tollef Larsson som innstiftet prisen og som døde for ikke lenge siden, nesten 100 år gammel. Jeg vil la andre belyse både dagens prisutdeling og Tollefs Larssons minne, men jeg vil gjerne trekke fram Aktive Fredsreiser som et akademi for viktige – kanskje livsviktige – tanker rundt menneskers, og dermed samfunnets, muligheter til det gode – og til det onde.

Vi har mange ganger samlet oss i Fredshuset i Risør og lyttet og tenkt. Gjerne ved prisutdelinger, men også i dialog og samtaler, Vi har lyttet til stor klokskap, skarpe analyser, bitre erfaringer, om hvordan håpet tennes og hatet temmes. Vi har hørt på Tollef Larsen, der bare selve stemmen sa oss at dette er avgjørende viktig. Vi har hørt på Blanche Major, Bernt H. Lund, Arne Johan Vetlesen, Gene Sharp, Henrik Syse, Tore Frost, Hanne Sophie Greve og mange andre. Og selvsagt Helga Arntzen, som kombinerer klare tanker med en enorm handlekraft.

Samlingene  i Fredshuset har nesten alltid fått meg til å tenke over hva som bor i oss mennesker, både i muligheter for det gode og det onde. Som ordfører og politiker er jeg opptatt av hvilke rammer vi lager i samfunnet rundt oss som nettopp får fram det gode og samfunnsnyttige og holder nede det destruktive.

Jeg har stort håp for framtida når jeg møter barn og ungdom i Risør. De er nesten alle barn av foreldre som har ”reist med Helga”, og dermed har fått en viktig ”vaksine”. Nylig hadde vi Barnas bystyre i Risør, der barn og ungdom fra alle skolene våre møttes for å fordele penger til gode tiltak ved skolene og stille spørsmål til politikere og kommunens administrasjon. Det som slo meg i Barnas bystyre var den positive stemningen, evnen til samarbeid og gode kompromisser, å ha egne klare standpunkt og samtidig lytte til å respektere andre, å gi seg for bedre argumenter, å ta hensyn til andre, å oppmuntre hverandre med et nikk eller en positiv bekreftelse. Dette har barn lært og de vet det er viktig og riktig.

Jeg blir tilsvarende trist og nedbrutt når jeg leser mange av kommentarfeltene i våre såkalte ”sosiale” medier. Definisjonen på sosial er: ”Et sosialt individ er en omgjengelig person som liker selskap med andre. Sosial brukes også til å betegne ordninger som fremmer fellesskap eller som tar sikte på en lik eller rettferdig fordeling.” Om mediene til nød kan kalles sosiale, er i alle fall ikke mye av budskapet sosialt. I ekkokamre og i blind selvrettferdighet spres hat og løgner mot andre, gjerne grupper av mennesker. Fakta viker for konspirasjoner. Fanatisme hindrer kritisk refleksjon. Det er skremmende og vi vet det kan gå galt. Vi trenger ikke gå lenger enn til vært eget land og 22. juli 2011.

Aktive Fredsreiser har oppnådd mye, men oppdraget er ikke ferdig utført. Her må det arbeides hardt videre. Vi må fortsatt lære av historien, vi må gå ned i oss selv og våre samfunn i dag. Gratulerer med jubileet Aktive Fredsreiser og Helga. Lykke til videre!