Per Kristian Lunden

Kommende uke starter for ordfører Per Kristian Lunden med et møte som er en del av forberedelsene til en søknad om å bli omstillingskommune.

Her er oversikten for ordførerens uke fra mandag 18. juni:

Omstillingskommune

Risør forbereder en søknad om å bli omstillingskommune. Denne fremmes overfor Aust-Agder fylkeskommune, som vi seinere skal ha møter med. Mandag morgen møter vi ordfører og medarbeidere i Åmli kommune som arbeider med en tilsvarende søknad. Vi har allerede hatt samtaler med Kragerø som har fått status som omstillingskommune i Telemark. Det betyr en særskilt satsing på å skape flere arbeidsplasser. I løpet av seks år er målet å sikre, skape og utvikle 100 arbeidsplasser i Kragerø. Vårt mål er å få til et tilsvarende prosjekt i Risør etter som vi er svært like Kragerø både i befolknings- og næringsutvikling. Når planleggingen er gjort vil saken legges fram til politisk behandling.

E18 kommunedelplan

Mandag blir det nytt styremøte for arbeide med kommunedelplan for E18 på strekningen Dørdal-Grimstad. Denne gang holdes møtet i Arendal. Vi arbeider fortsatt med de detaljerte målformuleringene for prosjektet.

Nedgravde søppelløsninger

Sammen med vårt renovasjonsselskap RTA arbeider vi med planer for nedgravde søppelløsninger i Risør sentrum. Mandag skal vi blant annet diskutere videre politisk prosess og medvirkning fra innbyggere og hvilke avtaler som må gjøres i det videre arbeidet.

Medlemsmøte

Mandag kveld er det medlemsmøte i Risør Arbeiderparti der blant annet kommunens økonomiplan og handlingsprogram skal diskuteres. Det samme gjelder nominasjon til fylkestingsvalg og kommunevalg.

Fiskerihavna Risør

Tirsdag er det generalforsamling i Fiskerihavna Risør AS. Selskapet eies i fellesskap av Risør kommune, Aust-Agder Næringsselskap og Ræginvest i Kristiansand, som igjen eies av Skagerakfisk. Fiskerihavna i Risør er viktig for fiskerinæringen som finnes i Risør og langs Sørlandskysten.

Vegårshei

Tirsdag kveld deltar jeg i Vegårshei kommunestyre for å informere om planarbeidet for ny E18. Vegårshei blir berørt av utbyggingen spesielt ved påkobling for fylkesvei 416.

Tenk Innovasjonslab

Onsdag deltar jeg på åpningen av Tenk Innovasjonslab i Fjærkleivene i Tvedestrand. Tenk er et nettverksmiljø som har ambisjoner om å skape og utvikle arbeidsplasser i hele regionen.

Risør By

Onsdag kveld møter på på generalforsamlingen i Risør By AS. Her skal det blant annet velges nytt styre og det blir sikkert diskusjon om virksomhetens planer framover.

Omstilling

Torsdag morgen møter vi Aust-Agder Fylkeskommune i diskusjon om hvordan Risør kan få status som omstillingskommune og dermed tilgang til penger og ressurser for omstilling i næringslivet.

Trebåtfestival og beredskap

Risør Trebåtfestival arbeider godt og målbevisst med beredskap og Risør kommune er også tett involvert i dette arbeidet. Gode beredskapsplaner hører med når store folkemengder samles i Risør sentrum og det er viktig at oppgaver og ansvar er tydelig fordelt. Torsdag har vi et nytt møte der beredskapsplaner gjennomgås.

Bystyre

Torsdag er det møte i bystyret. Først blir det en omfattende orientering  om reguleringsarbeidet for ny E18 der blant annet Nye Veier deltar. Det er også viktig å melde inn Risørs behov og ønsker i forbindelse med reguleringen. Blant bystyresakene finner vi støtte til Risør By AS, videre bruk av Prestegata 9 (”Gymnastikken”) og støtte til festivalene i Risør for de neste tre år. Dette er det siste ordinære bystyremøtet før sommeren.

Gardemusikken

Søndag kommer Gardemusikken til Risør. Det blir et omfattende program for en gruppe på vel 130 musikere og drilltropp. Det blir blant annet konsert på Torvet, der jeg ønsker velkommen.

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
elektro
atletixny
spnh-profilann