Til stående applaus fra publikum i Risørhuset fikk psykiater Lars Weisæth (77) lørdag prisen Fangenes Testamentet for fremragende innsats innen området katastrofepsykiatri.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Weisæth har jobbet med både forskning og terapi på mennesker som har opplevd traumatiske ting i form av ondskap i krigssituasjoner og i det sivile.

Helga Arntzen og Agnete Schjønsby sto for overrekkelsen etter at Vidar Fjeldstad hadde presentert årets vinner.

Prisen består av en medalje, et håndmalt diplom og 50 000 kroner, og deles ut i samarbeid med Norsk Fredsforskningsinstitutt (PRIO). Ved dette tilfellet valgte Aktive Fredsreiser i tillegg å gi 50 000 kroner til et forskningsprosjekt Weisæth er opptatt av.

I begrunnelsen for tildelingen heter det blant annet:

Han har viet sitt yrkesaktive liv til fagområdene militær-og katastrofepsykiatri, psykotraumatologi og psykoterapi. Her kan nevnes at han har forsket på stress og reaksjoner hos fredsbevarende styrker – samt senvirkninger etter krigsskader.
Reaksjonene etter sivile ulykker som eksempelvis Alexander Kielland-ulykken og tsunami-katastrofen i 2004 var og gjenstand for hans forskning. Lars Weisæth har hatt en rekke oppdrag som konsulent for Verdens Helseorganisasjon i krigs- og katastrofeområder. Som fagmann og person er han usedvanlig kunnskapsrik og engasjert. Han er generøs, og deler sin kunnskap og sine erfaringer med alle som har behov for det.

Som takk for prisen kvitterte Weisæth med foredraget ”Ondskap i totalitære ideers tjeneste. Fra nazitidens NN-leire til dagens terrorisme”.

Årets utdeling ble lagt sammen med 20-årsjubileumet til Aktive Fredsreiser. I tillegg til arrangementet i Risørhuset, besto helgen av en jubileumsmiddag på Risør rådhus lørdag kveld og en Fredsgudstjeneste i Risør kirke søndag.

Les også ordførerens tale til Aktive Fredsreisers 20-årsjubileum:

Ordførerens hilsen til 20-årsjubilanten