Nina Holte og Jan Birger Stebekk i Østre Agder Sparebank.

Østre Agder Sparebank tar skikkelig i på gavesiden og har bestemt at de vil bidra med en million kroner til flerbrukshall i Gjerstad.

Tekst: Tore Myrberg/Pressemelding

Banken, som har hele østregionen som sitt hovedområde, går ut med nyheten i dag. Pengene stammer fra tiden med Gjerstad Sparebank, før fusjoneringen med Vegårshei Sparebank i 2017.

– Gaven er et resultat av mange års avsetninger i «gamle» Gjerstad Sparebank, sier Jan Kenneth De Bartolo, tidligere styreleder i Gjerstad Sparebank.

Kommer mange til gode

Midlene er spart over lang tid, i påvente av et større prosjekt som skulle komme flest mulig av innbyggerne i Gjerstad kommune til gode.

– Vi er sikre på at den nye flerbrukshallen vil bli mye brukt av bygdas innbyggere og vi er veldig glade for å kunne bidra med gaven. Det har alltid vært viktig for banken å gi noe tilbake til folk som bor i bankens satsingsområde, og til prosjekter som skaper vekst og utvikling, sier banksjef Nina Holte.

Hun sier banken i mange år har støttet opp om lag og foreninger økonomisk, og at en flerbrukshall vil komme mange til gode.

– Gjerstad er en av svært få kommuner i Norge som ikke har flerbrukshall, og fra bankens side ønsker vi å støtte opp om flerbrukshallen som nå skal bygges i Gjerstad. Vi mener dette tiltaket er veldig positivt med tanke på å tilrettelegge for økt satsing på ulike idretter, møteplasser for innbyggere og næringsliv, økt tilflytting, samt at det er svært positivt i et folkehelseperspektiv sier Holte.

Øremerkes «kulturhusdelen»

Banken ønsker å øremerke gaven til «kulturhusdelen» av hallen, hvor det vil bli tilrettelagt for scene, storskjerm, lys og lyd, til glede for publikum på ulike idrettsarrangementer, messer for næringslivet, revyer, konserter og teaterforestillinger m.m.

Ordfører i Gjerstad, Inger Løite, sier dette er en raus gave man setter stor pris på.

– Uten denne gaven hadde vi neppe fått den flerbrukshallen vi ønsker oss. At hallen også skal funger som et kulturhus er viktig for at alle i bygda, ikke bare idrettsfolk, skal få
nytte og glede av den. Med denne gaven får vi mulighet til å investere i utstyr som gjør hallen optimal også til kulturformål, sier Løite.

Hun tror både brukere og arrangementer vil stå i kø når hallen står ferdig.

– At lokalbanken ønsker å gi noe tilbake til bygda er hyggelig og en flerbrukshall som dette vil være et viktig bidrag, ikke bare for bedre folkehelse, men uten tvil også et bidrag til økt trivsel og bolyst i bygda. Tusen takk til Østre Agder Sparebank, avslutter Løite.