Per Emanuelsen

Per Emanuelsen kommer hver uke med sine refleksjoner her på iRisør.no. Dette er ord som er til glede og nytte for mange. Emanuelsen er avtroppende prostidiakon, og et kjent navn for mange her i Risør.

Alle gode ting er 7 bønner

Bønn om sinnsro

Gud gi meg sinnsro til å godta det jeg ikke kan forandre, mot til å forandre det jeg kan, og forstand til å se forskjellen.

Jabes bønn

”Jabes påkalte Israels Gud og sa: Å, om du ville velsigne meg, utvide mitt landområde og støtte meg med din hånd. Om du ville lage det så at jeg slipper ulykke og smerte.

Morgenbønn

Kjære Gud ta hånden min, slipp den aldri ut av din, led meg på din vei i dag, gjør meg trygg og god og glad.

Aften bønn

Nu lukker seg mitt øye, o Fader i det høye i varetekt meg ta. Fra synd fra sorg fra fare din engel meg bevare, som ledet har min fot i dag.

Bønn om kjærlighet og visdom

Frans av Assisis bønn

Herre gjør meg til et redskap for din fred!

La meg bringe kjærlighet der hatet råder.

La meg bringe forlatelse der urett er begått.

La meg skape enighet der uenighet råder.

La meg bringe tro der det råder tvil.

La meg bringe sannhet der det råder villfarelse.

La meg bringe lys der det råder mørke.

La meg bringe håp der det råder fortvilelse.

La meg bringe glede der sorgen lammer.

Å Mester la meg ikke søke så meget å bli trøstet, som å trøste.

Ikke så meget å bli forstått, som å forstå.

Ikke så meget å bli elsket som å elske.

For det er ved å gi at en får.

Det er ved å glemme seg selv at en finner seg selv.

Det er ved å tilgi andre at en selv blir tilgitt.

Det er ved å dø at en oppstår til evig liv.

Overgivelsesbønnen

Far, jeg gir meg over til deg, gjør med meg hva du vil

Hva du enn gjør med meg takker jeg deg

Jeg er forberedt på alt, jeg er med på alt,

må bare din vei og vilje skje med meg og med alt og alle som du har skapt.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro