Per Emanuelsen kommer hver uke med sine refleksjoner her på iRisør.no. De er ment som trøst og oppbygging for alle.

Alle gode ting er 7 velsignelser 

En keltisk velsignelse:

Må veien stige opp foran deg. Må sola skinne på ditt ansikt

Og vinden blåse deg i ryggen. Må regnet falle mykt på dine åkre,

Og inntil vi sees igjen. Må Gud bevare deg. Gud velsigne deg

En velsignelse fra det 4. Århundre:

Må Herren vera framfor deg for å syna deg den rette vegen

Må Herren vera ved sida di, for å leggja armane rundt deg og verna deg.

Må Herren vera bak deg, for å vara deg for svik frå vonde menneske

Må Herren vera under deg, for å støtta deg når du fell, og vara deg frå feller.

Må Herren vera i deg med trøyst når du er lei deg.

Må Herren vera kringom deg for å ta deg i forsvar når andre går til åtak på deg.

Må Herren vera over deg, for å velsigna deg.

Herren den gode Gud velsigna deg og vara deg. I all di ferd, og på alle dine vegar.

Erkebiskop Timothy Olufosoye, Nigeria

Når du er på reise, må Gud leia deg.

Når du er lukkeleg og glad, må Gud velsigna deg.

I suter, sorg og vanskar, må Gud halde deg oppe.

I fare og i mørker, må Gud verna deg

Ukjent opprinnelse

Må Gud vår far som skapte deg velsigne deg

Må sønnen som døde for deg beskytte deg

Må ånden som bor i deg trøste og veilede deg

Velsignelse fra Afrika

Velsign oss Gud Fader, velsign oss Guds Sønn, velsign oss du Guds Hellige Ånd

Den apostoliske velsignelsen

Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle.

Den aronittiske velsignelsen

Herren velsigne deg og bevare deg,

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred

 

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny