Det var mye røyk og etter hvert mye flammer da det brant på Hestemyr tirsdag kveld. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen.

Tekst: Line Granjord Paulsen/Tore Myrberg  Foto: Arvid Lunden

Meldingen om brann kom inn 19.52 og politi og brannvesen rykket raskt ut. iRisørs mann på stedet rapporterte om mye røyk, og at brannen var i husholdningsavfallet.

Rett før klokken halv ti tirsdag kveld hadde ØABV avd. Risør slukket brannen og kunne starte etterslukkingen.

Bildeserien er tatt av Arvid Lunden:

Det er en fjellvegg rett bak bygget som gjorde at faren for spredning er noe redusert, men det er tørt i området.

Det var en av de ansatte som hadde kjørt hytteavfall som ved levering oppdaget at det brant i anlegget.

Røyken fra brannen var synlig fra mange steder i Risør, slik som Sagjordet. Foto: Line G. Paulsen

IRisørs mann på stedet fikk opplyst fra brannmanskapene at de var redde for spredning til skogen bak. Det er derfor tilkalt en tankbil som kunne bistå ved en eventuell spredning.

Politiet var på stedet og de var redde for at røyken fra brannen kunne være giftig.

Med brannen slukket er det ikke lengre fare for spredning eller oppblussing. Nok en gang var vinden fraværende, noe som gjorde at slukningsarbeidet gikk greit.

Andre på kort tid

Også natt til 30. mai brant det i samme bygget, og den gangen ble det store skader på bygget. Les mer om den saken her:

Store skader på bygg etter storbrann

Det er fortsatt veldig tørt i Risør og omegn, og brannvesenet minner om at det er forbud mot bruk av all form for ild i naturen. Det er også ikke lengre lov å drive skogdrift i Aust-Agder:

På grunn av den ekstreme tørken har brannsjefene på Agder besluttet å inndra alle dispensasjoner som er gitt i forbindelse med skogsdrift. Dette med bakgrunn i den meget krevende situasjonen med lav grunnvannstand og store deler av vegetasjon er så tørr at det antennes lett. Den store skogbrannfaren vil holde seg ut juli, slik det ser ut nå.

I Aust-Agder oppheves dispensasjonene umiddelbart. I Vest-Agder oppheves dispensasjonene fra fredag 13.7 kl. 06.00.

Vi minner om innført totalforbud 4. juli mot aktivitet som kan føre til brann i skog og annen utmark på Agder ( Aust- og Vest-Agder).

 

risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro