Med aktiviteter for barn, produkter til salgs og mye informasjon, var Lisand en stor aktør under trebåtfestivalen. Men, viktigst var det å synes.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Ungene som ble med helt til ytterkanten av festivalområdet, ble belønnet med muligheten til å hoppe i Bringsverd-bakken og til å skyte fotball for poeng. I det hele hadde attføringsbedriften gjort mye for å være synlig.

– I år som i fjor var vi definitiv den største standen, så dette gir oss god eksponering. Det som er viktig her er at vi skal være synlig for folk i Risør, slik at de har et eierforhold til oss. På samme måte som i Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei, sier daglig leder Tor Kristian Johansen i Lisand AS.

Etter å ha sett på båter og boder en stund, var det en fin avveksling for mange å skyte ball.

Tror salg er viktigst

Mange av de voksne som kommer bort, tror det er salg av produkter som er grunnen til at Lisand står på trebåtfestivalen. Men, det er ikke tilfelle.

– Her kan vi stå og fortelle hva vi driver med og står for. Kjernevirksomheten er jo mennesker, og visjonen er «Mestring og vekst». Vi tar utgangspunkt i der det enkelte menneske er, og at de derfra skal ha vekst med mål om jobb. Folk er veldig positive når de får høre om hva vi holder på med, sier Johansen.

Samtidig er det også produkter å kjøpe, ting som produseres hos Lisand.

– Sånn som benkene vi har med oss satte vi en kampanjepris på. Dermed var to benker solgt første formiddag, og nå er alle tre benkene solgt. To av disse var til Kystlaget Øster Riisøer, som de skal ha på Stangholmen.

Mange i arbeid

Lisand har vokst seg til en stor bedrift, som i dag består av 24 ordinært ansatte og 39 i varig tilrettelag arbeid. Johansen skryter av innsatsen til både egne ansatte og samarbeidspartnere.

– Over 50 prosent av de på arbeidsforberedende og over 65 prosent av de under oppfølging kommer seg ut i jobb. Det er over kravene vi forholder oss til. Og det er snakk om mange mennesker. I 2017 er det 350 mennesker som er innom oss. Alt dette er mulig på grunn av at våre ansatte gjør en god jobb, og at det er et godt samarbeid ut mot næringsliv, kommunene og NAV.

I forhold til eierskapsfølelsen som ble nevnt, legger Johansen til at de tre siste som ble ordinært ansatt i bedriften kommer fra Risør.

Edda Torjussen-Rui syntes det verken var farlig eller skummelt å prøve hoppbakken på kjelke.

Lek og moro

Mange av de som oppsøkte standen til Lisand under trebåtfestivalen prøvde produkter bygd ved attføringsbedriften. Syv år gamle Edda Torjussen-Rui prøvde seg på kjelke i Bringsverd-bakken.

– Jeg har aldri prøvd det før, men det så veldig gøy ut sånn at jeg måtte prøve. Og det var verken skummelt eller farlig, sier Edda.

Med mange mennesker innom portene kan det virke som om Tor Kristian Johansen hos Lisand AS oppnådde nettopp det han ønsket for bedriften, nemlig at den ble sett av mange.

Tor Kristian Johansen fikk vist fram Lisand AS på en positiv måte under trebåtfestivalen ved å ha festivalen største stand.
annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny