Selv om yr.no har nedgradert fra meget stor til stor brannfare er det lite som tyder på at brannrisikoen er blitt noe mindre av den grunn.

Tekst: Arvid Lunden

Grilling og bålbrenning kan vi se langt etter enda en tid fremover, da værmeldingen ikke melder veldig store mengder regn.

– Selv om yr.no har nedgradert brannfaren, vil jeg ikke si at brannfaren i Risør har gått noe særlig ned. I Gjerstad har vi hatt ett par skogbranner i den senere tid. Det viser jo også at det fremdeles er knusktørt der, og det er det samme i Risør. Det er store lokale forskjeller, forteller brannsjef Neil Blandford i Østre Agder Brannvesen avd. Risør.

Fremdeles grill forbud

Det har over lengere tid vært totalt bål- og grillforbud i Risør. Det er ikke store utsiktene for så veldig mye regn i nærmeste framtid, så det vil det fremdeles være.

– Selvfølgelig er det fremdeles totalforbud med grilling med kull og bålbrenning uti skog og mark. Når det gjeller gass- og elgrill så kan det gjøres hjemme på terrassen, forteller Blandford.

Når det gjelder skogsdrift og annet arbeid i utmark, bel det for en stund siden innført restriksjoner. De vil også være en stund til.

– De som skal utføre skogsarbeider må søke spesielt om dispensasjon om dette hos brannsjefen i Agder, forteller Neil Blandford.

Forsiktige risørfolk

I en sånn situasjon vi er i nå, med ekstrem tørke, er varsomhet en faktor. Alle må passe på hva man gjør. Å være forsiktig er viktig.

– Jeg er veldig godt fornøyd med folk i Risør. De ser ut som de følger advarslene og er forsiktige med hva de gjør, sier brannsjefen.

I sommervarmen er det ikke bare på land vi ferdes. Neil Blandford vil derfor også sette fokus på at mange ferdes på sjøen i disse tider.

– Jeg vil minne om det med bruk av vest i båt og forsiktighet ved ferdsel på sjøen. Vi har vært heldige her i Risør og vært skånet mot det verste i sommer. Jeg vil si at folk fra Risør har hvert flinke der også, avslutter brannsjef Neil Blandford.

 

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny
spnh-profilann