En risørmann i begynnelsen av 40-årene må 5. september møte i Aust-Agder tingrett, tiltalt for å ha svindlet NAV for 135 698 kroner.

Tekst: Tore Myrberg

Det hele har skjedd ved at mannen gjennom meldekort oppga at han hadde jobbet 297,5 timer i perioden. I virkeligheten hadde han jobbet hele 854 timer.

På grunn av den lave innmeldingen fikk han i følge tiltalen dermed urettmessig utbetalt 135 698 kroner i dagpenger.

På grunn av beløpets størrelse anses bedrageriet som grovt. Det gjør at saken har en strafferamme på inntil seks års fengsel.

Ut fra reaksjonen i lignende saker andre steder i landet tilsier beløpets størrelse en reaksjon på ubetinget fengsel i 30 – 45 dager dersom mannen blir funnet skyldig.

Det er imidlertid litt forskjellig praksis ut fra formildende omstendigheter som gjør at enkelte også har fått betinget fengsel eller samfunnsstraff.

Som en naturlig konsekvens er det også et punkt i tiltalen som for på å skriftlig eller muntlig gitt uriktig opplysninger til offentlige myndigheter.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro