Michel Esnault tror mange vil oppleve bedre verdiskapning av å ha kontor tilknyttet en næringshage. Foto: Tore Myrberg

Michel Esnault ønsker at huset hvor Sørlandsporten Næringshage holder til skal fylles med flere leietagere. Sammen med eierne av Risør Næringsgård tilbyr de nå to av kontorene til halv pris i en prøveperiode.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Undersøkelser gjort av SIVA og Næringsdepartementet viser at bedrifter som er samlokalisert og tilknyttet en næringshage har større mulighet til å lykkes. Likevel står det ledige kontorer i Risør Næringsgård i Prestegata.

– Statistikken viser at bedrifter knyttet til et fellesskap overlever lengre og har bedre inntjening enn de som driver helt for seg selv. Gjennom å komme inn et sted som i næringsgården får man et sosialt og faglig miljø rundt seg, sier Esnault, som er daglig leder i Sørlandsporten Næringshage, til iRisør.no.

Ikke dyrt

Han er usikker på om gründere og småbedrifter er klar over hvor rimelig man kan komme inn i et kontorfellesskap slik som i næringsgården.

– Et kontor for en enkeltmannsbedrift, som inkludert alt fra infrastruktur og vask til felles lunsj, er rimeligere enn folk tror. Det koster ikke mer en rundt 3000 kroner, og da kan man i tillegg også få det ferdig møblert.

For øyeblikket er det to slike kontorer ledige, og eierne av bygget vil gi et tilbud til dem som vil prøve ut et kontor i miljøet. De skal få  prøve et kontor for 1500 kroner i måneden i et halvt år. Alt inkludert!

Rimelig etablererkontor

For de som skal etablere bedrift finnes det enda rimeligere løsninger i en oppstartsperiode.

– Sørlandsporten Næringshage driver etablererservice i samarbeid med Risør kommune. Gjennom den kan man få en etablererplass for kun 750 kroner måneden. Da har man en fast plass i et felleskontor, og samme tilgang på infrastruktur og lunsj. Et etablererkontor kan man ha i alt fra tre måneder til ett år.

Og ikke minst vil man i en oppstartfase da få hjelp av fagpersoner inne det å starte opp og drive en bedrift.

– Det innbefatter ansatte i Sørlandsporten Næringshage og i enkelte tilfeller andre på huset. Vi har tre slike etablererplasser, men er fleksible om det skulle komme flere. Så langt er det ingen som har fått nei, sier Esnault.

Mer profesjonelt

For mange av de som vurderer kontor i Risør Næringsgård, er alternativet å ha kontor hjemme. Spørsmålet man da må stille er hvorfor man skal pådra seg selv en mindre ekstrakostnad med kontorplass i sentrum av Risør.

– I tillegg til det statistikkene sier om bedre mulighet til å lykkes, er det andre faktorer. Slik som at det er mer profesjonelt å få kundebesøk på et kontor enn at de kommer hjem til deg. Her har vi jo også felles møtelokaler som leietagerne kan benytte seg av, hvor man har alt av tekniske hjelpemidler.

I utgangspunktet er det de som skal etablere bedrift, eller folk som får høyere verdiskapning av å være samlokalisert med forskjellige næringer, som er målgruppen. Men, også andre er hjertelig velkommen.

– Man må ikke bo i Risør. Vi har leietagere hvor hovedkontoret ligger et annet sted, men hvor de har en arbeidsplass her på huset.

Fleksibelt

I tillegg til de mindre kontorene og etablererplassene, finnes det gode muligheter i fellesskapet for de som trenger noe mer plass.

– Vi har jo loftskontoret på rundt 70 kvadratmeter som vil passe godt for en bedrift med tre til fem ansatte. Også kan vi finne fleksible løsninger for de som trenger noe imellom der. Det er bare å ta en tur innom, så ser vi på mulighetene, avslutter Michel Esnault.

 

Vi gjør oppmerksom på at iRisør.no selv er leietager hos Risør Næringsgård.