Sørlandsporten Næringshage har blitt kompetansemegler, og skal jobbe aktivt for at det brukes forskere i prosess- og produktutvikling hos bedrifter i østregionen.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det er Forskningsrådet som står bak prosjektet som skal gjøre det mulig for bedrifter lokalt å få tilgang til forskere i utviklingsarbeidet.

– Det har vært en utfordring at bedrifter og forskere ikke har snakket samme språk. Nå skal vi jobbe aktivt for at forskere skal brukes av bedriftene i utviklingsprosessen, sier Michel Esnault i Sørlandsporten Næringshage.

Han påpeker at det er flere bedrifter som er gode på dette i næringshagens nedslagsområde.

– Samtidig ser vi at det er bedrifter som kan nyte godt av tilskuddsordninger for å dekke kostnadene med å få hjelp av en forsker. Det handler om summer opp til 200 000 kroner.

Samarbeidet mellom Forskningsrådet og Sørlandsporten Næringshage gjør at næringshagen som kompetansemegler får en langt mer aktiv rolle i koblingsarbeidet mellom bedrifter og forskere.

– Ut fra å identifisere bedriftenes behov blir det vår oppgave å finne de riktige forskerne, enten dette er forskere lokalt på Agder eller fra andre steder, sier Michel Esnault.