Arbeidsledigheten i Risør fortetter å gå ned. Ved utgangen av august nå i år står 42 menn og 31 kvinner som helt ledige i kommunen.

Tekst: Tore Myrberg

Det betyr samtidig at ledigheten i Risør har sunket langt mer enn fylket som helhet. Mens man ved samme tid i fjor hadde en ledighet i Risør på 3,3 prosent av arbeidsstyrken, var tallene for en månedsiden 2,5 prosent og nå på 2,3 prosent.

– Det er en generell bedringen i arbeidsmarkedet. Svært få er permitterte og nå er også arbeidsmarkedstiltakene i full gang igjen etter sommeren, sier Hege Kirkhusmo ved NAV i Risør som en forklaring til de gode tallene.

Ledige stillinger

For de som jakter jobb står det for øyeblikket registrert 451 ledige stillinger i Aust-Agder på nav.no. I august 2017 var det registrert 385 ledige stillinger.

Det er størst tilgang på ledige stillinger innenfor helse, pleie og omsorg (121), bygg og anlegg (59) og butikk- og salgsarbeid (58).

I Aust-Agder er ledigheten lavest innen jordbruk, skogbruk og fiske (19), akademiske yrker og ledere (begge med 27 ledige). Næringene med flest ledige er industriarbeid (197), butikk- og salgsarbeid (174) og bygg og anlegg (158).

Arbeidsmarkedet nå

Ledigheten i Aust-Agder er på 2,8 prosent og utgjør 1.571 personer. Det er 149 færre enn i forrige måned og 305 færre enn for ett år siden. I Aust-Agder, som i landet ellers, har bruttoledigheten gått ned sammenlignet med august 2017. I august er bruttoledigheten på 3,4 prosent som er nedgang med 12 prosent siste år. I juli var bruttoledigheten på 3,6 prosent.

Arendal kommune har høyest ledighet med 3,3 prosent. Deretter følger Froland og Grimstad, begge med 3,2 prosent. Valle kommune har fylkets laveste ledighet med 0,5 prosent. Deretter følger Bykle med 0,7 prosent og Birkenes med 1,2 prosent.

Blant de helt ledige i Aust-Agder er 864 menn og 707 kvinner. Av de ledige er 488 personer under 30 år. Dette er en nedgang på 93 personer sammenlignet med august 2017.

Av de ledige er 68 permitterte og 435 har innvandrerbakgrunn. I tillegg til de helt ledige er det 694 delvis ledige i Aust-Agder.

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny