En tur til Brussel for ordførerne i Agder gjør at ordførerens uke ikke så lange denne gang.

Næringsarbeid

Mandag er det møte med næringssjef og rådmann for å gå igjennom aktuelle næringssaker. Vi planlegger nye bedriftsbesøk og arbeider med andre saker som påvirker næringsutviklingen i kommunen. Vi gjennomgår også det regionale næringssamarbeidet.

Ordførere i Brussel

Tirsdag, onsdag og torsdag er ordførerne i Agder samlet i Brussel for å få de siste oppdateringer om EU, EØS, EFTA og andre europeiske samarbeid som involverer norske fylker og kommuner. Norske kommuner er underlagt europeiske konkurranseregler for større anbud og regelverket er komplisert. Jeg vil også se om det er europeiske samarbeid som kan passe for Risør. Det gjelder spesielt kultur, bygningsvern og utdanning. Det blir også ordførersamling om mer hjemlige forhold som politisk ledelse og sammenslåing til ett Agder.

Formannskap

Torsdag kveld er det møte i formannskapet. Det møtet ledes av varaordfører Elen Lauvhjell. Blant sakene er rapport fra forprosjektet om samlokalisering av helsehus og to søknader om kjøp av kommunal grunn, der det også gjennomføres befaring.

Klagenemnd

Etter formannskapsmøte blir det møte i kommunal klagenemnd, som er identisk med formannskapet. Dette er også et åpent møte. Saken dreier seg om vurdering av omfang og merarbeid ved krav om innsyn i kommunale dokumenter. Risør kommune har fått en juridisk vurdering som også ligger ved saken til klagenemnda.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
atletixny
spnh-profilann
elektro