Per Emanuelsen er fast spaltist for iRisør.no og Åmliavisa. Her kommer det en refleksjon som kan være til oppbygging, trøst eller ettertanke.

Her er ukens refleksjon:

7 energilekkasjer som må stoppes (7)

 Mange brenner av mye energi og forspiller mange muligheter gjennom energilekkasjer. Det blir et slitsomt og krevende liv hvis energien lekker ut iblant eller hele tiden. Dersom vi ønsker å ha et så innholdsrikt og meningsfylt liv som mulig er det viktig å få stoppet slike lekkasjer.  De stjeler, tapper og river ned. Kanskje ser du at en eller flere av disse er noe du må gjøre noe med. Mulighetene for lekkasje er mange, individuelle og ulike. Jeg har i denne lille oppramsingen bare tatt med 7.

  1. Kanskje den største og vanligste. Det finns ikke den ting en ikke kan bekymre seg over. Slitsomt, deprimerende og tidkrevende.
  2. Det blir aldri godt nok. Noen er flinke til å fortelle seg selv at det de gjør aldri blir godt nok. De blir aldri flinke nok, de får det ikke til.
  3. Du glemmer «av» bryteren. Det er slitsomt å skulle være «på» hele tiden. Enten at en må få med seg alt, eller at en ikke skjønner behovet for nødvendige grenser.
  4. Det var min skyld. Mange klandrer seg selv med urette. Hadde jeg bare sagt, gjort, vært. Den karusellen må bare få stoppe.
  5. Dette får jeg ikke til. Si det mange nok ganger, så blir det en sannhet. En helt unødvendig en.
  6. Skal bare, skal bare. Mange opplever at da de gjorde litt mindre, så rakk de så mye mer.
  7. Legg ikke lista for høyt. Det vil fort kunne bli en daglig lekkasje.

Så er kanskje din lekkasje annerledes. Det viktigste er uansett å få den stoppet. Fremgangsmåtene er ulike. Noen klarer det greit gjennom gode beslutninger, og eventuelt ved gode venners hjelp. Andre trenger hjelp utenfra. Første skritt er uansett at du selv ser og erkjenner at det er en utfordring.