Formannskapet fulgte rådmannens innstilling og sa nei i to saker om kjøp av kommunal grunn under kveldens møte på kommunehuset.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Den første saken gjaldt Nygata 2 på Tangen, hvor søker ønsket å tilegne seg et område hvor de allerede har en trappeadkomst, teknisk rom og bed.

I forkant av behandlingen var det kommet inn en epost. Der skriver søkeren at trappeadkomsten og forhagen ikke er viktig. De ba derfor om et mindre område som omfatter et allerede eksisterende teknisk rom.

Under behandlingen i formannskapet ønsket Magnus Stø Kittelsen (Frp) at man skulle gå for den siste søknaden. Resten av formannskapet støttet imidlertid rådmannens forslag, som dermed ble vedtatt.

Feil i kartet

Det andre området gjaldt kommunal grunn ved Kranveien 42. Søkeren kjøpte Kranveien 42 i 2016, uten at hverken de eller selger visste at et offentlig kart over område var feil. Kartet tilsa at et område som flere benytter til parkering tilhørte eiendommen.

Dette er imidlertid ikke tilfelle, og flere andre beboere hadde innsigelser mot at en eiendom skulle få kjøpe ut den delen av det kommunale området.

Formannskapet valgte, uten noen stor debatt, å følge rådmannen ved å si nei til søknaden også her.