Formannskapet på befaring i Lindknuten.

Magnus Stø Kittelsen (Frp) har snakket varmt for at politikerne må mer ut på befaring før avgjørelser tas. I dag skal formannskapet besøke to steder.

Tekst: Tore Myrberg  Arkivfoto

På sakskartet til kveldens formannskapsmøte står både søknad om kjøp av kommunal grunn ved Nygata 2 i sentrum og ved Kranveien 42 på Krana. Begge steder skal politikerne se på forholdene før møtet settes klokken 18.

– Nå er det ikke jeg som har vært pådriver til disse to befaringene. Men, jeg har i hele denne politiske perioden snakket høyt og tydelig om at vi må mer ut for å se på forholdene. Sakskart og 2D-kart gir bare deler av sannheten, sier Magnus Stø Kittelsen.

Får flere innspill

Og det er ikke bare det visuelle som er med å gi et bedre beslutningsgrunnlag. På befaringene blir som regel de involverte invitert til å forklare sin sak.

– Det er viktig for oss å høre, se og opplee saken for å kunne komme til et best mulig resultat. Så om det nå er en trend med flere befaringer, gir dette en positiv gevinst for oss alle. Ikke minst for de saken omhandler.

Stø Kittelsen mener det gir avgjørelsene større troverdighet når politikerne tar turen ut av møtelokalene i forkant.

– Jeg tror de involverte i sakene føler seg bedre behandlet når man tropper opp med barnåler i håret og kvister i skoen.

Endrer mening

For å understreke viktigheten viser Magnus Stø Kittelsen til flere saker hvor det å se på forholdene har påvirket resultatet.

– Det er bare å se på slik som boligfeltet på Sandnes og kjøp av tilleggstomt. Du har også Bommyr, Tangen og B5 og B6 i Utkikken, der meninger er endret etter en befaring.

I tillegg til de to eiendomssakene består sakslista i kveld av en sak om hva kommunen skal gi til årets TV-aksjon, og man skal ta opp rapporten om samlokalisert helsehus på Tjenna.

Her er sakslista:
PS 42/18 Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet 23.08.18
PS 43/18 Søknad om kjøp av kommunal grunn gnr. 16 bnr. 1. Sted: Nygata 2
gnr. 16 bnr. 123 Søker: Martin Sigurd Hauge Grunneier: Risør
kommune
PS 44/18 Søknad om fradeling av grunneiendom – Sted: Kranveien 42 gnr. 16
bnr. 11 Søker: Marita S. Olsen og Sverre Tobias Dukene
PS 45/18 Samlokalisert helsehus i Risør – Rapport forprosjekt
PS 46/18 TV-aksjonen 2018 – Kirkens bymisjon

Her er lenke til saksdokumentene:
http://159.171.0.170/einnsyn-RIS/Dmb/ShowDmbDocument?mId=1266&documentTypeId=MI