Rådmann Trond Aslaksen tegnet ikke noe lystig bilde da han innledet formannskapsmøtet i kveld med å si at økonomien ikke går i riktig retning.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Under forrige formannskapsmøte fikk politikerne beskjed om at situasjonen var sårbar, men at man var i rute. I kveld var rådmann Aslaksen mer forsiktig.

– I den grad det har vært endringer er de til det verre, var Aslaksens budskap.

Tar grep

Mens budskapet for kun en måned siden var at man lå fire millioner over et budsjett som går i null, er situasjonen blitt såpass verre at man har planer om å kutte i utgiftene.

– Vi kommer til å sette i verk tiltak som understreker alvoret i situasjonen. Alle enhetene er varslet om dette.

Noe mer konkret om hvordan man skulle kutte, ble det ikke sagt noe om. Aslaksen er imidlertid klar på at man må ta hensyn til de områdene som blir rammet.

– Det hele er en balansegang. I det øyeblikket dette fører til sykemeldinger, er det ris til egen bak.

Mye usikkert

Det som gjør situasjonen vanskelig, er at man med mindre enn fire måneder igjen fortsatt har for mange usikre faktorer.

– Situasjonen har blitt litt mer vrient, og det er mange ting som er usikkert både innen inntekter og utgifter, sier Aslaksen.

Rådmannen lovet også en grundigere redegjørelse for økonomien i neste formannskapsmøte.

Her er saken vi skrev om økonomien etter forrige formannskapsmøte:

Ligger fire millioner bedre an enn budsjett