Magnus Stø Kittelsen (Frp) ønsker å skrinlegge planene om et felles helsehus og heller bruke pengene på svømmebasseng.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Mens kommunalsjef Nils Martin Andersen ba om at man måtte holde tanken om felles helsesenter ved like, gikk Magnus Stø Kittelsen i helt andre retningen.

– Jeg ønsker ikke at vi lengre skal utrede felles helsehus. Det er så mye annet å bruke pengene på. Jeg vil heller bruke penger på ny svømmehall. Det handler om folkehelse, livskvalitet og opplæring, sier Stø Kittelsen.

Gode nok

Han mener tjeneste vi har i dag er gode nok med den lokaliseringen som finnes, og at samfunnsnytten er tett ned mot null. Det fikk Ole Henrik Grønn (Ap) til å reagere.

– Når Stø Kittelsen sier samfunnsnytten er like null, da er vi på to forskjellige banehalvdeler. Dette handler om at Risør skal være en attraktiv kommune for å tiltrekke seg leger i framtiden. Så dette handler om å tenke langsiktig, sier Grønn.

Arbeiderpartipolitikeren la fram følgende forslag i formannskapet som har en endring i siste avsnitt i rådmannens forslag:

Risør bystyre vedtar at prosjektet med et samlokalisert helsehus på Tjenna (tilbygg til Tjenngata 9) avsluttes.
Hovedbegrunnelsen for dette er den geotekniske konklusjonen om at det ikke er tilrådelig å
gjennomføre et slikt byggeprosjekt her. Det andre forholdet som gjør at prosjektet ikke videreføres, er at det ikke har lykkes å komme til en omforent avtale med legene om de økonomiske forholdene knyttet til leie og drift.
Rådmann får i oppdrag å arbeide videre med mulige løsninger for en samlokalisering av helsetjenester i Risør sentrum. Det legges spesielt vekt på å se mulighetene på rutebiltomta og Kragsgata 48 (den gule bygningen). Dialogen med legene og andre grupper helsepersonell opprettholdes for å skape en best mulig oppslutning om en samlokalisering til beste for ulike grupper helsepersonell og befolkningen i Risør.

Dette forslaget fikk flertall i formannskapet, men Stø Kittelsen var i mot siste avsnitt om at det skal arbeids videre med samlokalisering.

Ligner noe bra

Grønns forslag fikk skryt av flere av de andre politikerne. Stian Lund (V) viser til at flertallet i bystyret er for at man skal samle tjenestene.

– Forslaget til Ole Henrik Grønn begynner å ligne på noe bra. Og noen av pengene som er brukt har gått til å se på det å samle fysioterapi, helsestasjon og leger, så de er ikke helt bortkastet. Jeg synes man nå skal se på Kragsgate 48, sier Lund.

Han var samtidig klar på at man ikke behøver å utrede videre alternativet med «EB-bygget», eller Sørlandet Helsepark som det nå heter.

– I mitt parti er ikke «EB-bygget» et godt alternativ.

Vil ikke binde adressen

Høyres Petter Emil Gundersen er ikke like rask til å avskrive annet en Tjenna.

– Hjerte mitt er i Kragsgate 48. Men, jeg vet ikke om jeg vil binde meg til en adresse. Vi har gått i den fella før, sier Gundersen.

Han trakk også parkeringsmulighetene i sentrum som en del av det hele.

Her er rådmannens innstilling til formannskapet, hvor siste avsnitt ikke ble vedtatt:

Risør bystyre vedtar at prosjektet med et samlokalisert helsehus på Tjenna (tilbygg til Tjenngata 9) avsluttes.
Hovedbegrunnelsen for dette er den geotekniske konklusjonen om at det ikke er tilrådelig å
gjennomføre et slikt byggeprosjekt her. Det andre forholdet som gjør at prosjektet ikke videreføres, er at det ikke har lykkes å komme til en omforent avtale med legene om de økonomiske forholdene knyttet til leie og drift.
Rådmann får i oppdrag å jobbe videre med mulige løsninger for en bedre samordning av de
helserelaterte tjenestene på kort og på lengre sikt.

Det hele skal opp til endelig behandling i bystyret 27. september.