E18 og formannskapet

Ordførerens uke handler denne gangen om E18, statsbudsjett, psykisk helse, regionarbeid og formannskapet.

Her er oversikten Per Kristian Lunden har sendt oss for uke 41:

E18-kommunedelplan

Også denne uka blir det oppfølging av arbeidet med en felles kommunedelplan for E18 mellom Dørdal i Bamble og Grimstad. Vi har satt neste styremøte til 24. oktober og da håper vi å få sendt planprogrammet ut på høring. Det er nå Nye veier og deres konsulenter som arbeider med å gi et bedre underlag for å bli enige om planområdet.

Statsbudsjettet

Mandag legges statsbudsjettet fram og det blir spennende å se hvor mye kommunene blir tilgodesett med og hvilke andre poster som påvirker Risør. Jeg henter informasjon både fra kommunens organisasjon KS og Arbeiderpartiets kommunalfraksjon på Stortinget.

Psykisk helse

Onsdag spiser jeg lunsj på Nr. 14 som er Risør kommunes senter for psykisk helse i Siris vei. Dette er et viktig tilbud som mange i kommunen benytter seg av. 10. oktober hvert år blir Verdensdagen for psykisk helse markert verden over. Det er Verdens helseorganisasjon (WHO) som står for markeringen. Verdensdagen for psykisk helse markeres for å få mer åpenhet rundt psykiske sykdommer, samt gi informasjon om behandling og forebygging.

Regionplan Agder 2030

Risør og de andre kommunene i Østre Agder deltar nå i en omfattende prosess med å bidra til ny regionplan for Agder fram til 2030. Onsdag ettermiddag og kveld er representanter fra alle kommunene samlet i Arendal for å oppsummere skriveprosessen så langt. De er en rekke faggrupper som arbeider parallelt i hele landsdelen og det er det nye fylkestinget i Agder som til slutt skal vedta planen.

Region innland

Risør er en kystkommune, men vi er avhengig av et godt samarbeid med innlandskommunene. Torsdag er jeg invitert til en samling innlandskommunene har på Hillestad i Tovdal. Risør er også en utkant i Agder og vi stiller oss gjerne bak innlandskommunenes slagord om å ta hele Agder i bruk.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møtet i formannskapet. Blant sakene er salg og omregulering av kommunal eiendom på Østebøseletta, avtale om utbedring og bruk av bryggeområdet i Trollbergvika og ny påvirkningsstrategi for Østre Agder regionråd. Før møtet blir det befaring i Nygata 3 på Tangen der det er søkt om å benytte kommunalt areal til å etablere en trapp utenfor huset.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny