Fiskeridirektoratet er glad for at ni ordførere på Sørlandet, der i blant Per Kristian Lunden, viser engasjement rundt bestanden av hummer langs kysten.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Arvid Lunden

De ni ordføreren sendte i slutten av forrige uke et opprop til direktoratet, og allerede nå har man fått et første svar. Oppropet fra ordførerne blir nå tatt med inn til et reguleringsmøte som holdes allerede i november.

– Takk for innspill og takk for at dere som ordførere på vegne av kystkommunene har et engasjement knyttet til bestandssituasjonen. Deres henvendelse vil bli sendt direkte til reguleringsmøtet som avholdes ved Fiskeridirektoratet i Bergen 7-8.november 2018, skriver regiondirektør Siri Meling i Fiskeridirektoratet region sør.

Vurderes også i region sør

Det er i dette reguleringsmøtet man drøfter forslag til fiskerireguleringer for 2019. Dermed åpner muligheten seg for at det kan iverksettes tiltak allerede neste år.

Kravene som ordførerne kommer meg går ut på å ha minstedybde for krabbeteiner hele året, bomullstråd i leppefiskteiner og returordning for funnet redskap.

– I tillegg vil Fiskeridirektoratet region Sør vurdere å ta med forslagene deres inn i regionens egne innspill til reguleringsmøtet, skriver Meling.

Følger opp videre

Ordfører i Risør, Per Kristian Lunden, er godt fornøyd med responsen utspiller har fått.

– Dette oppropet har fått mye positiv oppmerksomhet, ikke minst fra innbyggerne i kystkommunene. Vi kommer til å følge opp dette videre, sier Lunden til iRisør.no.

Her er den opprinnelige saken med brevet som ordførerne sendte:

Lunden med på opprop for å sikre hummerbestanden

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
spnh-profilann
elektro