Terjes klage gir trolig nytt skiltreglement

Jokerdriver Terje Larsen likte ikke forskjellsbehandlingen innen bruk av reklamebanner i sentrum. Nå gjør hans klage at det kommer nye regler.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Bråket startet da Larsen hang opp et stort banner på fasaden til Havnegata 2-4, som viste åpningstidene til Joker-butikken et kvartal unna. Dette førte til at kommunen tok affære, og gjorde Larsen oppmerksom på at dette måtte søkes om.

Denne søknaden ble avslått, og Larsen valgte å klage. Ikke på søknaden, men på det han opplever som en forskjellsbehandling fra administrasjonens side.

– Det var bare vårt banner det ble reagert i mot, noe jeg synes er snålt. De i kommunen hadde vel ikke tid til å gå en runde for å seg hvordan det er ellers, sier Terje Larsen til iRisør.no.

Holde stien ren

I tillegg til andre private aktører, har også kommunen selv hatt banner oppe i forbindelse med at man var kulturkommune.

– Jeg måtte fjerne mitt banner fordi det ikke passer inn arkitektonisk i vårt sentrum. Når kommunen selv søker og tar mesteparten av saksbehandlingen over telefon, ender det opp med at deres banner ses på som en utsmykking. Hvordan kan de mene at deres banner er penere enn mitt, spør Larsen.

Som en begrunnelse for at kommunen fikk sette opp banner slik som på Risørhuset og kommunehuset, var det også at dette ikke var snakk om et kommersielt banner.

– I forhold til å beholde det arkitektoniske preget i Risør har det vel ingen betydning om hva som er innholdet på banneret.

I saksbehandlingen av klagene skriver Heidi Rødven følgende: Rådmannen er ikke enig i at kommunen ikke har overholdt eget regelverk ettersom bannere på Risørhuset og Rådhuset ble søkt om og godkjent etter vanlige prosedyrer.

Viktig for driften

Selv fremhever Terje Larsen viktigheten av at butikker i sentrum går godt om sommeren, slik at de kan holde åpent hele året. I så måte var sommerens banner viktig for Joker de 30 dagene det hang oppe.

– Vi hadde en kjempeomsetning på kveldene etter å ha annonsert åpningstidene i Aust-Agder Blad, på iRisør.no og ved å ha banneret. Og det er jo viktig for turistene også at de kan få vite om at det er en butikk som holder oppe lenge i sentrum om sommeren.

Larsen sier han har søkt om å få henge opp reklameskilt også neste år.

– Det er viktig, og blir stadig mer viktig at butikken har gode sommermåneder, sier han.

Ønsker nye regler

Selve klagen var oppe i miljø- og teknisk komité onsdag, uten at det ble noen omfattende diskusjon. De falt ned på å følge rådmannens forslag om å imøtekomme klagen. Dette ved at det settes igang et arbeid med å utarbeide nye regler for skilt og reklame.

En vurdering av nye regler skal da gjøres i tett samarbeid med Risør By og Verneforeningen Gamle Risør og Søndeled. Der skal også komitélederen fra miljø- og teknisk inviteres med.

Samtidig skal de andre bannersakene som det vises til i saken politikerne gikk igjennom behandles separat. I de tilfellene hvor det ikke foreligger tillatelser, skal det gis anledning til å søke.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro