Magnus Stø Kittelsen

FrP-politiker Magnus Stø Kittelsen vil ha svar på om det kan finnes lignende situasjoner i Risør som man har avdekket i Tolga.

Tekst: Tore Myrberg

Det Stø Kittelsen viser til er avsløringer som startet med tre brødre i Tolga, som ble umyndiggjort. Ved at de ble erklært psykisk utviklinghemmet, fikk kommunen økte tilskudd fra Staten.

– Hva har ordfører gjort i kjølvannet av Tolga-saken for å kartlegge om noen i Risør kommune er feildiagnostisert og utsatt for samme type maktovergrep som i Tolga, spør Magnu Stø Kittelsen i en interpellasjon til bystyret i neste uke.

Han spør samtidig om ordføreren om kommunens rutiner er gode nok til at lignende saker ikke skal skje i Risør i framtiden.

Til iRisør.no sier Stø Kittelsen han ikke håper det finnes noen slike saker i Risør.

– Sett i lys av saken som kom opp i Tolga må vi tørre å spørre i klartekst om det er en fare for at noe lignende kan ha skjedd i Risør.

Her er interpellasjonen til torsdagens bystyremøte:

Interpellasjon til Risør Bystyre 25 oktober

Tolga- saken har opprørt hele Norge. Saken har vist hvordan enkeltmennesker blir lidende som følge av kommunenes urettmessige inngripen, og at menneskelig svikt i kommunen har medført umyndiggjøring av friske mennesker i strid med lov, forskrift og retningslinjer.

At personer i Norge kan bli erklært for å være psykisk utviklingshemmet uten at legen har møtt og undersøkt vedkommende person, er svært urovekkende og jeg vil forsikre meg om at dette ikke skjer eller har skjedd i Risør kommune.

VG har kartlagt ti år med offentlig registrering av psykisk utviklingshemmede i norske kommuner. Kartleggingen viser at norske kommuner har økt antall registrerte psykisk utviklingshemmede med over tre tusen personer i denne perioden. Det er mer enn hva som forventes som følge av befolkningsøkningen. Noen kommuner har hatt en kraftig økning av antallet psykisk utviklingshemmede i perioden. Eksperter påpeker at det ikke er grunn til å tro at antallet psykisk utviklingshemmede har økt i befolkningen. De mener det er mer sannsynlig at antallet har gått litt ned. Her kan selvsagt bedre diagnostiseringsverktøy spille inn, men tallene som avdekkes er faretruende høye.

Det er en reell fare for at flere mennesker i Norge har blitt utsatt for lignende maktovergrep fra offentlige myndigheter som det man ser i Tolga-saken. Jeg vil understreke viktigheten av at vi overholder de lover og retningslinjer som er nedfelt til vern av enkeltmennesker som befinner seg i slike sårbare situasjoner.

Regjeringen har tatt initiativ til iverksetting av en ekstern gjennomgang av saken. Dette er helt nødvendig. Samtidig har vi et lokalt ansvar for at mennesker her i Risør kommune ikke har blitt eller blir utsatt for denne type maktovergrep.

Hva har ordfører gjort i kjølvannet av Tolga-saken for å kartlegge om noen i Risør kommune er feildiagnostisert og utsatt for samme type maktovergrep som i Tolga? Vil ordfører ta initiativ til å kartlegge om dette også kan ha skjedd i Risør kommune, samt ta initiativ til å se på kommunens rutiner er tilstrekkelig gode for å sikre at ikke tilsvarende feil kan skje i fremtiden?

For Risør FrP
Magnus S. Kittelsen

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
spnh-profilann
atletixny
elektro