Til tross for sterke meninger fra et samlet ordførerpanel vil Nye Veier få utrede to traséalternativ til nye E18 gjennom Risør, Vegårshei og Gjerstad.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Rune Hagestrand / iGjerstad.no

I dag møttes styringsgruppa for ny E18, og styrets leder, Per Kristian Lunden, kunne fortelle at man har gitt noe etter for Nye Veiers krav.

– Etter faglige innspill har vi kommet til at vi på dette stadiet av planleggingen vil vi, med noen forbehold, akseptere at det østligste alternativet utredes, sa Lunden under møtet.

Står fast på Brokelandsheia

Til tross for at man sier ja til utredning, er ordførerkollegiet klare på at det ikke er et alternativ at veien legges i en sløyfe nedenom Søndeled, for deretter å fortsette utenom Brokelandsheia.

– Vi har ikke endret mening om å stå fast på valget om at ny E18 skal gå gjennom Brokelandsheia, sier Lunden.

Dersom man ikke hadde kommet videre i dagens møte i styringsgruppa, kunne hele utbyggingen mellom Tvedestrand og Dørdal blitt utsatt på ubestemt tid.

Følgende vedtak ble fattet i dagens møte:

Styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad legger planprogrammet for E18 Dørdal – Grimstad, datert 19.10.18, ut på høring og offentlig ettersyn etter Plan- og bygningsloven. Høringsperioden settes til 31.oktober – 14. desember.

Styret for kommunedelplan E18 Dørdal-Grimstad vurderer, ut fra samfunnsnytte for alle kommunene som inngår i planområdet, den østre korridoren (utenom Brokelandsheia) på strekningen Dørdal – Tvedestrand som helt uaktuell å ha med videre i kommunedelplanen med  konsekvensutredning. Etter anmodning fra Nye Veier aksepterer styret likevel at østre korridor inngår i planområdet som sendes på høring, jfr. plan- og bygningsloven.

 

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny