Rådmannen ønsker at man skal se på skolestrukturen for mulige innsparinger i framtidige budsjett. Politikerne sier så langt blankt nei.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Selv om elevtallet ved Hope er lavt for en barneskole (34 elever pr. i dag) og elevtallet på Søndeled er synkende, er det bred politisk enighet om å beholde skolestrukturen som i dag.

– Det er helt uaktuelt å legge ned en eneste skole i vår kommune. Bystyret har aldri vurdert dette. Jeg håper og tror vi skal få til et enstemmig vedtak på at skolene ikke skal røres, sier Stian Lund fra Venstre.

Les saken fra i går her:

Brygger opp til skolekamp om sammenslåing

Samstemte

Ordfører Per Kristian Lunden (Ap) er også klar på at skolene skal skjermes.

– Ja, det gjelder uansett i denne perioden. Jeg vil også gå inn for at vi programfester dette for neste periode. Det er helt uaktuelt å legge ned noen av skolene, sier han.

På motsatt side av den lokalpolitiske skalaen sitter Magnus Stø Kittelsen (FrP) og er usedvanlig enig med Arbeiderpartiets ordfører.

– Jeg mener at det er et utrolig dårlig signal å gi nå, om at vi skal legge ned noen av skolene. Det at vi har distriktsskole er med på å trygge bosetting av familier med barn i hele kommunen. Risør er fremdeles ikke kun nedenfor Frydendal. Kommer vi i den situasjon at det er klasser med 0 elever får vi ta det da, men slik er det ikke i dag, sier Stø Kittelsen.

Må finne innsparinger

Utfordringen blir at man først må få på plass et budsjett for 2019 som blir trangt, for deretter å kanskje måtte gjøre enda mer drastiske valg fra 2020. I hvert fall om man skal tro advarselen om mørke skyer, som økonomisjef Halvor Halvorsen presenterte for politikerne.

Rådmannens utspill i iRisør torsdag gikk på at det er innen de to områdene skole/oppvekst og helse/omsorg det går an å gjøre budsjetttiltak som monner. På spørsmål om hvor det skal spares, blir svarene litt mindre konkrete for et par av politikerne.

– Vi må gå igjennom budsjettet som er veldig stramt. Vi begynner lese budsjett hver for oss i helga og begynner på de interne diskusjonene allerede tidlig neste uke. I den prosessen får vi se hvilke endringer i budsjettet som kan og bør gjøres, sier Per Kristian Lunden.

– Vi må ta en runde i partiene angående innsparingene, hvor vi skal hente de, er Stian Lund sitt svar.

Kutter heller kultur

Så skal det også sies at politikerne ikke har fått all verdens tid til å vurdere budsjettframlegget fra rådmannen. Først i dag blir det nedlastbart fra kommunens sider.

Det gjør at heller ikke Magnus Stø Kittelsen kan si noe konkret om neste års budsjett. Når det gjelder årene videre, som jo kan blir utfordringen, er han imidlertid like klar som vanlig.

– På sikt må vi prioritere. Jeg setter barn langt foran i køen på pengefordeling, og kultur, stipendiat og unødvendig fellesmiddlers sløsing i siste rekke i denne saken. Vi skal levere tjenester fremfor kakekalas og keiserens klær, sier han.