Det kunne godt vært trangere om plassen, men for de seks som benyttet muligheten ble det noe nyttige timer onsdag med fokus på Flerkulturell verdiskapning.

Tekst og foto: Tore Myrberg

For mange som kommer til Norge ligger den beste muligheten til å komme inn i arbeidslivet i at de starter opp noe selv. Da er det bra at man har muligheten til å få gode råd med på veien gjennom Flerkulturell verdiskapning Agder.

– De som er her i dag kommer fra Risør og Gjerstad. Erfaringene fra de vi er i kontakt med er at mange sier de får svært nyttig informasjon av oss gjennom disse kursene, sier Jens Anders Risvand fra Etablerersenteret i Vest-Agder.

Har lyst å drive noe eget

En av de som deltok på onsdagens tretimerskurs var Farzand Othman fra Kurdistan og Risør. Han bekrefter det Risvand fra Etablerersenteret sier.

– I dag har vi lært mye, blant annet om lover og regler. Men, også om hvordan det er å drive egen bedrift i Norge, sier Othman.

Han har selv tanker om etter hvert å starte opp sin egen virksomhet.

– Jeg har noen tanker om det, og derfor har jeg også lyst til å være med på flere kurs hvor man lærer om dette.

Farzand Othman avtaler med Iselinn Kongsten i Sørlandsporten Næringshage et oppfølgingsmøte for å se på veien videre.

Hjemmelekse

Flerkulturell verdiskapning er et prosjekt som skal hjelpe innvandrere til å etablere egne virksomheter. For det kan være stor forskjell på hvordan man gjør dette i Norge sammenlignet med landet de kommer fra. Som en avslutning fikk alle deltakerne en liten hjemmelekse, kun ment for dem selv.

– Hva er det viktigste du må gjøre for å komme nærmere målet, sier Risvand til de seks deltakerne.

Samtidig understreker han overfor dem at det er de som må ta valgene, men at det finnes steder å få hjelp. Slik som i Sørlandsporten Næringshage, som jo omfatter kommunene i østregionene som deltakerne kommer fra.

Her er en lenke til fylkeskommunens side om Flerkulturell verdiskapning:1

https://www.austagderfk.no/tjenester/naringsutvikling/regionale-utviklingsprosjekter/flerkulturell-verdiskaping-agder/