Foto: Oslo kommune/Sturlason

Erik Lunde fra Risør er en av fire som på vegne av Kristelig Folkeparti skal forhandle om regjeringsposisjon etter landsmøtevedtaket fredag.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Oslo kommune/Sturlason

Det blir en sørlandstung delegasjon fra KrF, hvor Kjell Ingolf Ropstad fra Evje skal lede det hele. Med seg får Ropstad 1. nestleder Olaug Bollestad, politisk rådgiver på Stortinget, Jorunn Hallaråker, og ikke minst Oslo-politiker Erik Lunde, som jo er fra Risør.

Lunde mener det er en viktig og utfordrende oppgave å representere KrF i forhandlingene som kommer.

– Jeg kjenner på en klar forventning fra KrFerne om at vi må ha et tydelig gjennomslag for våre saker dersom partiet skal gå inn i regjeringen, sier Lunde til iRisør.no

Må inkludere «fløyene»

Erik stemte selv for Hareides forslag under landsmøtet. Han tror nøkkelen videre ligger i at man får representert hele partiet i forhandlingene med regjeringen.

– Det var et stort mindretall som stemte for et annet regjeringsalternativ og de er naturlig nok skuffet nå. For at partiet skal kunne gå samlet videre, tror jeg det er svært viktig at man også inkluderer begge «fløyer» videre.

Hva han vil ha med av konkrete saker når de tre borgerlige partiene sitter ved bordet, synes Lunde det er litt tidlig å si så mye om. Noe ligger imidlertid fast i bunn.

– Vi har jo gått til valg på et program som viser våre hovedprioriteringer. Et samfunn med plass til alle, sterkere fellesskap bygget nedenfra gjennom familier, frivillighet og lokalsamfunn, bekjempelse av barnefattigdom, og sterkere innsats for å kutte klimagassutslipp og redusere fattigdom internasjonalt.

«Hjem» til Risør

Det er foreløpig ikke klart når man begynner forhandlingene, men dette regner Lunde med vil skje til uke. Før det rekker han en liten tur til hjemlige trakter, noe som det har blitt lite tid til en stund nå.

– Det blir ikke så veldig mye tid til Risør-besøk, men jeg skal en tur innom denne helgen.

Og på spørsmål om det blir godt å få pustet ut litt etter en turbulent periode i partiet, er svaret kort og konsist:

– Det skal bli veldig godt!

Erik Lundes politiske CV
Leder i Aust-Agder KrFU fra 1996-1998.
Medlem og KrFs gruppeleder i Risør bystyre fra 1999 til 2004.
Leder i Vest-Agder KrFU før han i 2000-2002 var nestleder i KrFU.
Ansatt som politisk rådgiver i KrFs stortingsgruppe 2002-2004, informasjonsrådgiver samme sted 2004-2005, informasjonssjef i KrF 2005-2010.
I 2011 ble han valgt inn i Oslo Bystyre og var medlem i kultur- og utdanningskomiteen.
I 2015 ble han innvalgt for en ny periode i Oslo Bystyre og er nestleder i helse- og sosialkomiteen.
Lunde er fra 2017 fast møtende varamedlem til KrFs sentralstyre. Fra 2014 er han også leder i styringsgruppen for Kristendemokratisk Forum.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny
spnh-profilann