UP forenklet forelegg bot

Politiet er ute på veiene i hele politidistriktet, og det fører til at enkelte må sette fra seg bilen for en periode.

Tekst: Tore Myrberg

Nærmeste stedet til Risør er på fylkesvei 415 ved Buenes i Tvedestrand, hvor en bilist ble stoppet for å ha kjørt i 109 km/t i 70-sonene. Det førte til at politiet tok beslag i førerkortet. I tillegg ble 12 bilførere ilagt forenklet forelegg for fart.

Totalt tre personer har mistet førerkortet for kjøring i påvirket tilstand i ettermiddag. Først ble en mann stoppet i Arendal klokken 12.10 med mistanke om ruskjøring. En halv time senere ble en annen mann stoppet i Kristiansand. Den siste saken omhandler en kvinne som ble stoppet på Evje klokken 13.44. Også her handlet det om kjøring i påvirket tilstand, og påfølgende førerkortbeslag.

Litt senere på ettermiddag, klokken 14.44, ble nok en mann stoppet i Arendal på grunn av kjøring med promille. Her ble det imidlertid ikke noe beslag av førerkort, da det viste seg at mannen kjørte uten å inneha et gyldig sådant.

Politiet har også gjennomført promillekontroll på Fevik, og stoppet et stort antall biler. Her var det heldigvis ingen som kjørte med promille. Heller ikke i en tilsvarende kontroll i Åseral ble noen tatt med ulovlige verdier i kroppen.

Den siste meldingen på trafikkontrollfronten er fra Lyngdal, hvor politiet stilte seg opp med lasermåler langs E18. Det førte til så mange som 18 forenklede forelegg for fart, men ingen førerkortbeslag.

 

 

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
spnh-profilann
atletixny
elektro