Under en flott seremoni i Arendal fikk seks risørborgere sitt norske statsborgerskap søndag ettermiddag.

Tekst: Tore Myrberg

Av de seks som fikk beviset på sitt statsborgerskap kommer tre fra Filippinene, to fra Syria og en fra Sudan. Ordfører Per Kristian Lunden var også til stede.

– Jeg ser at dette er viktig for de som får statsborgerskapet. Dermed er det også viktig for meg som ordfører i hjemkommunen til de nye statsborgerne. Mange av de som nå blir statsborgere kommer som flyktninger fra land i krig og konflikt, sier Lunden til iRisør.no.

Flott seremoni

Det legges et godt stykke arbeid ned fra innvandrerne som blir norske statsborgere. Derfor er det på sin plass at det også legges et godt stykke arbeid ned i seremonien som markerer det hele.

– Jeg synes det er en viktig og rørerende seremoni, i regi av fylkesmannen og gode medhjelpere (som Cate Pihlmann fra Risør). Vi kler oss pent, mange har bunader, det er kulturinnslag og et «norsk» måltid til slutt, sier Lunden.

I tillegg har man selvsagt den høytidelige delen av det hele.

– De nye statsborgerne avgir et troskapsløfte, og vi reiser oss og synger nasjonalsangen til slutt.

Disse kom fra Risør

De seks som nå er både norske statsborgere og risørborgere er:

Ahmad Ibraheem Dabdoub fra Syria,
Asma Mohamed Ahmed Abdalla fra Sudan,
Janice Pedrigosa Camomot fra Filippinene,
Michelle Acero Besas fra Filippinene,
Mohammad Khir Ahmad Dabdoub fra Syria og
Wilma Pacon Greva fra Filippinene.

– Jeg tenker at de nå kan markere en trygghet og samtidig ta del i mulighetene – og forpliktelsene – som et stasborgerskap innebærer, sier ordfører Per Kristian Lunden.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
atletixny
elektro
spnh-profilann