En mann i midten av 40-årene fra Risør må 17. januar møte i Aust-Agder tingrett tiltalt for kroppskrenkelse.

Tekst: Tore Myrberg

Episoden mannen er tiltalt for skjedde på morgenkvisten 12. juni i Risør sentrum.

I følge tiltalen rev mannen solbrillene av en annen mann som satt inne i en bil. Deretter skal han ha tatt tak i overkroppen hans og slått ham to ganger i bakhodet og ansiktet.

Politiadvokaten har tatt tiltalt mannen for overtredelse av straffelovens paragraf 271 om kroppskrenkelse. I tillegg tas det forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om erstatning til fornærmede.

Her kan du se paragrafen og strafferammene dersom mannen blir dømt:

§ 271. Kroppskrenkelse
Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som øver vold mot en annen person eller på annen måte krenker ham fysisk.
En kroppskrenkelse kan gjøres straffri dersom
a) den er gjengjeldt med en kroppskrenkelse eller kroppsskade, eller
b) den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
annonse_Lindal
elektro
atletixny
spnh-profilann