SV stifter lokallag i Risør

Det politiske landskapet i Risør er i ferd med å utvides. Neste uke blir det stiftelsesmøte for Risør SV, og målet er å komme med i bystyret neste høst.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Privat

Det er Anniken Thomassen, Grethe Skarvang Karlsen og Janne Berit Ibsen som har tatt initiativet til å få SV tilbake på den politiske arenaen i Risør. Thomassen og Ibsen sto også på SV-lista i 2015, mens Karlsen er helt ny i SV.

– Jeg opplevde at dette er et initiativ jeg vil være med å støtte opp om, og at nå er rett tidspunkt å engasjere seg. Så da SV inviterte til det møtet, tenkte jeg at det passet midt i blinken. Jeg vil være med å gjøre en forskjell, vi trenger SV i Risør, sier Skarvang Karlsen.

Vil inn i bystyret

Trioen mener det er synd man ikke har noen som sitter til venstre for Arbeiderpartiet i dagens bystyre. Nå begynner jakten både flere som vil være med i når lokallaget blir stiftet.

– Det er synd at det ikke er noen stemmer til venstre for Arbeiderpartiet i kommunestyret i Risør i dag. Det er mange saker som betyr mye for folk lokalt, som kunne trengt SVs preg, sier Thomassen.

Blant tingene SV skal jobbe med, er å skape et velferdssamfunn der de som trenger det mest blir bedre tatt vare på.

– Det gjøres mye bra arbeid av de som jobber med velferdstjenestene våre, men vi må sørge for at de får tid og tillit til å gjøre jobben sin på en best mulig måte for brukerne, kommenterer Ibsen.

Mye å jobbe med

I tiden framover vil Risør SV bruke Facebook som verktøy for å nå ut til folk, og lover at facebooksiden skal være «aktiv og levende». Og det listes i en pressemelding opp mange saker som det skal jobbes aktivt med:

Boplikt, parkering, kyststier, eldre, barn, mennesker med ekstra behov, skoler/barnehager, arbeidsplasser, befolkningsøkning i hele kommunen, offentlige transportmidler, turisme hele året, næringslivet både i og utenfor sentrum, miljø, kommuneøkonomi, helsesenter, svømmehall osv.

– Vi vil utdype disse sakene fremover, og dette og flere saker vil fremkomme i vårt valgkampprogram for kommunevalget 2019, sier Skarvang Karlsen.

Neste uke blir det stiftelsesmøte for å formelt stifte det nye lokallaget. Der er alle interesserte invitert, og de tre damene vil veldig gjerne ha flere med på laget.

– Vi er jo nå kun damer som sitter ved roret, men det hadde vært supert å få med noen menn også, avslutter de tre.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny
spnh-profilann