Risør Rødt håper å se mange med politisk interesse på Hukken førstkommende lørdag. For nå skal det jobbes fram en liste til kommunevalget.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Knut Henning Thygesen er klar på at det trengs en stemme til venstre for Arbeiderpartiet i Risør bystyre. Om det blir gjennom en ren liste for Rødt, eller om det blir i samarbeid med SV, er imidlertid ikke bestemt.

– Lørdag holder vi et åpent møte på Hukken, og dette møtet er den konkrete starten i arbeidet med å stille en liste. Enten med Rødt alene, eller sammen med SV. Meningen nå er å se om det er en vilje til å få dette til, sier Thygesen til iRisør.no.

Hadde god oppslutning

For å lokke litt ekstra har Risør Rødt invitert varaordfører Charlotte Therkelsen Sæterdal i Kragerø, også hun Rødt-representant, på besøk. Hun og Thygesen skal bli intervjuet av Rune Hansen, som jo har lang fartstid i risørpolitikken.

– Vi skal snakke om lokalpolitikk, men også om nasjonal- og internasjonal politikk. I tillegg blir det mulig for de som kommer å stille spørsmål. Dette er starte på at vi framover skal jobbe for å få folk til å stå på liste. Der har vi en frist med å ha alt plass 1. april.

Thygesen håper nok sånn sett at man både får på plass en liste, og at man får en oppslutning tilnærmet det Rødt klarte tidligere i Risør.

– Sist gang Rødt og SV stilte liste til kommunevalget fikk vi nærmere 20 prosent sammen.

Vil bli hørt

Dagens bystyre er helt uten deltakelse fra de to partiene, noe Knut Henning Thygesen ønsker å gjøre noe med.

– Det er viktig å få inn stemmer som er til venstre for arbeiderpartiet. Vi vil kunne bringe inn andre saker og få en ny fokus på ting. Det viktigste for oss vil være miljøsaker og arbeidslivssaker, da i samarbeid med fagforeningen. For vi har et klart ønske om å styrke de ansattes rolle for å utvikle kommunen.

Og ikke minst ser den tidligere risørordføreren at et inntog med Rødt i bystyret vil påvirke Arbeiderpartiet og trekke de mer mot venstre.

– Det virker som det trengs. Men, vi er avhengig av å få inn nye og yngre krefter. Og det er viktig at venstresiden organiserer seg sammen for å få større gjennomslagskraft, sier Thygesen.

annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
atletixny
elektro
spnh-profilann