I likhet med Julejam har også Lisand hele østregionen som nedslagsfelt. Derfor synes de det er hyggelig å bidra til årets Julejam med et auksjonsobjekt.

Tekst og foto: Tore Myrberg

(Vi gjør oppmerksom på at iRisør og artikkelforfatteren er en del av samarbeidet bak Julejam)

Det begynner å komme på plass flere auksjonsobjekter som skal gå under hammeren under Julejam 15. desember på Peterhead. Hos Lisand står det nå en pall med ved som skal ut til den med høyest bud.

– På pallen er det 20 sekker med ved samt to poser tennruller til en samlet verdi på 1150 kroner. I tillegg tar vi på oss å kjøre sekkene ut til budvinneren så fremt vedkommende bor i her i østregionen som vi dekker, sier Tommy Rasmussen hos Lisand.

Vil være synlige

Østregionen betyr Risør, Tvedestrand, Gjerstad og Vegårshei. Dette er de samme kommunene som også er eiere av Lisand AS.

– Vi ønsker å vise tydelig at vi også er en lokal bedrift i Risør. For vi har en strategi på sikt om å etablere oss sentralt også i Risør. Vi er jo allerede på plass med Arbeidsparken, sier daglig leder Tor Kristian Johansen.

At nettopp denne pallen med ved kan gi varme på flere måter, er et ordspill som jo faktisk er sant. I tillegg bør dette være et populært objekt, da mange melder om problemer med å skaffe nok ved.

– Vi har måtte sette av denne pallen til Julejam, for vi er tomme for vanlig ved. Kun sekker med avkapp er tilgjengelig, sier Rasmussen.

Redd folk skal tro problemet er borte

En viktig del

Auksjonen er en viktig del av Julejam. Av målet på minst 50 000 kroner, forventes det at over 15 000 kroner skal komme fra auksjonen.

Fra før står det en kniv fra Bjørn Svensson på lista, og det er både originaltegning av Terje Vestervik og kinobilletter på vei inn.

Her kan du lese mer om Julejam 2018, og snart kunne by på objektene:

https://www.facebook.com/groups/294790117207182/

Julejam 2018

Arrangeres på Peterhead Bar lørdag 15. desember
Samler inn penger som brukes på gaver barn i trengende familier i Risør, Gjerstad, Tvedestrand og Vegårshei.
Inntektene kommer fra gaver fra næringsliv, foreninger og private. (Du kan Vippse din støtte til mobil 900 69 111), auksjonen som holdes på Facebook og Peterhead, samt inngangspenger på selve arrangementet.

 

annonse_Lindal
161015_215x215_irisor_hrbildeler
risor-baatsenter-forslag
atletixny
elektro