Politiet advarer mot å importere voldsprodukter

Agder politidistrikt advarer folk fra å bestille og få tilsendt farlige og ulovlige våpen fra utlandet.

Pressemelding fra politiet  Foto: Politiet

Siden september i år har Agder politidistrikt registrert 78 saker knyttet til innførsel av voldsprodukter mot fire slike saker i hele fjor.

– Politiet er bekymret for at disse produktene skal ende opp i kriminelle miljøer, og at de skal bli brukt i voldssammenheng. Politiet har gjort beslag av slike gjenstander i straffesaker. Vi har også sett at de har blitt anvendt i alvorlige voldshendelser, sier leder av Felles straffesaksinntak (FSI) hos politiet i Agder, Unn Hege Sørensen.

Voldsproduktene det er snakk om kan være elektrosjokkvåpen, pepperspray, springkniver, batangakniver, stiletter, slåsshansker, batonger, kastestjerner og mer.

De som bestiller slike gjenstander er hovedsakelig menn i alderen 15-40 år.

– Ved innførsel av gjenstander som faller inn under definisjonen av voldsprodukter kan det ilegges forelegg på mellom 7.000 og 10.000 kroner. Politiet vurderer hver sak individuelt, sier Sørensen.

Produktene er bestilt fra utlandet, og blir avdekket ved grensekontrollen på Gardermoen.

Det er tolletaten som anmelder innførselen til politiet.

risor-baatsenter-forslag
161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
elektro
atletixny