Det er ikke bare barns ønskelister til jul som er lange. Det er også arbeidslista til ordfører Per Kristian Lunden denne uken:

Garthe

Mandag formiddag er jeg sammen med næringssjef og rådmann på bedriftsbesøk hos Garthe Grøntanlegg. Garthe bidrar i viktige utbyggingsoppgaver både i Risør og nabokommunene. Nå har virksomheten flere interessante planer, blant annet lokal utvinning av naturstein.

Klima og miljø

Mandag ettermiddag er det møte i kommunens  interne forum for klima og miljø. Det blir oppsummert og gitt status på flere små og store klima- og miljøtiltak i kommunen. Denne gang er det spesielt fokus på bruk av plast i kommunen.

Jubilanter

Tirsdag er det markering av kommunens jubilanter, det vil si de som har jobber 25 år i kommunen. Markeringen blir i Lionsstua på Frydenborgsenteret. Det er alltid hyggelig å kunne hedre trofaste medarbeidere i Risør kommune.

Tradisjonshåndverk

Tirsdag ettermiddag blir det workshop på rådhuset for å se på mulighetene for å etablere et nasjonalt senter for tradisjonshåndverk i Risør. Denne ideen er lansert av Lars O. Nordal og Andreas Gjølme og Risør By AS er også med i tilretteleggingen.

Sørlandsrådet

Onsdag er det møte i Sørlandsrådet i Kristiansand. Jeg representerer Østre Agder regionråd i dette rådet. Hovedtema denne gang er utdanning og kompetanse.

Revisjon

Onsdag kveld deltar jeg på styremøte i Aust-Agder revisjon som er revisor for de fleste kommunene i fylket pluss Aust-Agder fylkeskommune. Det blir blant annet drøftinger om revisjonsselskapets rolle i et nytt samlet Agder.

Omstillingskommune

Torsdag morgen har vi møte med Aust-Agder fylkeskommune for å se på mulighetene for at Risør kan få status som omstillingskommune. Kragerø kommune har fått slik status i samarbeid med Telemark fylkeskommune og har gode erfaringer med ordningen som blant annet gir ekstra ressurser til næringsarbeid.

Bynett Sør

Torsdag er det møte i styringsgruppa for Bynett Sør i Kristiansand. Dette er et nettverk der sørlandsbyene deltar sammen med Universitetet i Agder (UIA). Det arbeides med ulike temaer for byutvikling.

Formannskapet

Torsdag kveld er det møte i formannskapet. I tillegg til ordinært møte i formannskapet er det medarbeidersamtale med rådmannen i lukket møte. Formannskapet skal blant annet behandler planer for utvikling av Ørsmålen på Søndeled og plan for arealdisponering under VM i seiling for juniorer i Risør til sommeren.

Østre Agder

Fredag er det møte i styret i Østre Agder regionråd i Arendal. Blant sakene er planer for telemedisinsk senter, situasjon for krematorium i regionen og orientering av Biozin-anlegget i Åmli.

Aust-Agder Museum og Arkiv

Fredag ettermiddag er det møte i representantskapet for Aust-Agder Museum og Arkiv, Kuben i Arendal. Risør kommune er sammen med de andre kommunene i fylket og Aust-Agder fylkeskommune eier av museet og arkivet på Langsæ.

IKT Agder

Fredag ettermiddag er det førjulssamling hos IKT Agder i Arendal. Ordførere og rådmenn i eierkommunene deltar sammen med de ansatte i IKT-Agder. Selskapet har i løpet av året gjennomført en fusjon mellom Den Digitale Østregion (DDØ) og IKT Agder og det blir nyttig å få en oppdatering om selskapet og takke de ansatte for innsats og velvilje i fusjonsprosessen.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny