Torsdag denne uken skal ledelsen i Risør kommune i møte med Aust-Agder fylkeskommune for å se om Risør kan få status som omstillingskommune.

Tekst: Tore Myrberg

Bakgrunnen er at man har sett at Kragerø kommune har fått slik status i samarbeid med Telemark fylkeskommune. De har gode erfaringer med ordningen som blant annet gir ekstra ressurser til næringsarbeid.

– Risør er ikke avhengig av omstillingsmidler for å få en vekst, men det å bli en omstillingskommune gir interessante muligheter, sier ordfører Per Kristian Lunden til iRisør.no.

Tidlig fase

Hele prosessen er imidlertid i en tidlig fase, og det er foreløpig et godt stykke fram før Risør eventuelt kan få en slik status.

– Først må vi ha en positiv holdning fra fylkeskommunen, deretter må vi søke. Men før det blir det politisk behandling, sier Lunden.

Gulroten i andre enden er muligheter til å få støtte til næringsarbeidet i Risør.

– Det vil kunne komme friske midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Men, vi må ha en positiv innstilling med fra fylkeskommunen.

Ikke dyrere

I en del tilfeller kreves det også større lokal innsats økonomisk for å utløse offentlige midler. I dette tilfellet tror ordfører Lunden det ikke er snakk om å måtte øke egne budsjetter.

– Jeg tror kommunale bidrag er moderate og omtrent det vi allerede gjør innen nærings- og samfunnsutvikling. Men, betingelsene får vi komme tilbake til. Det vil også bli en politisk sak i formannskap og bystyre.

Og man har jo allerede kunnskap om erfaringene som er gjort i Kragerø.

– De har gode erfaringer, og vi vil gjerne se på mulighetene her. Det forutsetter at fylekskommunen støtter vårt initiativ, sier Per Kristian Lunden.

161015_215x215_irisor_hrbildeler
annonse_Lindal
risor-baatsenter-forslag
elektro
atletixny